Tại mặt nước có 2 nguồn phát sóng kết hợp S1S2 có cùng biên độ dao động theo phương thẳng đứng và đồng pha với nhau

Solver

Member
Bài toán
Tại mặt nước có 2 nguồn phát sóng kết hợp S1​S2​ có cùng biên độ dao động theo phương thẳng đứng và đồng pha với nhau, tạo ra sự giao thoa sóng trên mặt nước Khoảng cách hai nguồn S1​S2​ = 4 cm, bước sóng là 2cm, coi biên độ sóng không đổi. M là 1 điểm trên mặt nước cách 2 nguồn lần lượt là 3,25 cm và 6,75 cm. Tại M các phần tử chất lỏng​
A. đứng yên
B. dao động mạnh nhất
C. dao động cùng pha với S1​S2​
D. dao động ngược pha với S1​S2​
 

Solver

Member
Bước sóng: $\lambda=2 \mathrm{cm}$
Phương trình sóng tại hai nguồn: $u_{1}=u_{2}=A . \cos \left(\omega t+\varphi\right)$ Phương trình sóng tại M:
$$u_{M}=2 A . \cos \dfrac{\pi\left(d_{2}-d_{1}\right)}{\lambda} \cos \left(\omega t+\varphi-\dfrac{\pi\left(d_{2}+d_{1}\right)}{\lambda}\right)$$
Với $\left\{\begin{array}{l}d_{2}=6,75 \mathrm{cm} \\ d_{1}=3,25 \mathrm{cm}\end{array}\right.$
Ta có phương trình sóng tại M:
$$\begin{aligned}
u_{M} &=2 A . \cos \frac{\pi(6,75-3,25)}{2} \cos \left[\omega t+\varphi-\frac{\pi(6,75+3,25)}{2}\right] \\
&=2 A . \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \cos (\omega t+\varphi-5 \pi) \\
&=A \sqrt{2} \cdot \cos (\omega t+\varphi-5 \pi)
\end{aligned}$$
Vậy biên độ dao động tại $\mathrm{M}$ là $A_{M}=A \sqrt{2}$ $\rightarrow$ Đáp án $\mathrm{A}$ và $\mathrm{B}$ sai.
Độ lệch pha giứa giữa dao động tại $\mathrm{M}$ và hai nguồn là: $\Delta \varphi=5 \pi\left(\mathrm{rad} / \mathrm{s}\right)$
Vậy tại M các phần tử chất lỏng dao động ngược pha với hai $\mathrm{S}_{1} \mathrm{S}_{2}$
 
Solution

Quảng cáo

Top