2021

 1. The Collectors

  Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 7 năm học 2021 - Đề số 1 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 7 năm học 2021 - Đề số 1 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang bao gồm 4 câu hỏi, bài tập kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 7 năm học 2021 - Đề số 1...
 2. The Collectors

  Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 8 năm học 2019 - 2020 - Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 8 năm học 2019 - 2020 - Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 13 trang bao gồm 2 phần chính: Trắc nghiệm và Tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi học kỳ...
 3. The Collectors

  Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 8 năm học 2021 - Đề số 1 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 8 năm học 2021 - Đề số 1 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang bao gồm 4 câu hỏi, bài tập kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 8 năm học 2021 - Đề số 1...
 4. The Collectors

  Đề thi cuối học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2021 - Đề số 3 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi cuối học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2021 - Đề số 3 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi cuối học kỳ 2 môn Tiếng...
 5. The Collectors

  Đề thi cuối học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2021 - Đề số 2 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi cuối học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2021 - Đề số 2 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi cuối học kỳ 2 môn Tiếng...
 6. The Collectors

  Đề thi cuối học kỳ 2 môn Ngữ văn lớp 7 năm học 2021 - Đề số 2 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi cuối học kỳ 2 môn Ngữ văn lớp 7 năm học 2021 - Đề số 2 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang bao gồm 2 phần chính: trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi cuối học kỳ 2 môn Ngữ văn...
 7. The Collectors

  Đề thi cuối học kỳ 2 môn Ngữ văn lớp 7 năm học 2021 - Đề số 1 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi cuối học kỳ 2 môn Ngữ văn lớp 7 năm học 2021 - Đề số 1 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 3 trang bao gồm 2 phần chính: trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi cuối học kỳ 2 môn Ngữ văn...
 8. The Collectors

  Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm học 2021 - Đề số 4 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm học 2021 - Đề số 4 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 5 trang bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8...
 9. The Collectors

  Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm học 2021 - Đề số 3 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm học 2021 - Đề số 3 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 5 trang bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8...
 10. The Collectors

  Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm học 2021 - Đề số 2 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm học 2021 - Đề số 2 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 5 trang bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8...
 11. The Collectors

  Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm học 2021 - Đề số 1 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm học 2021 - Đề số 1 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 5 trang bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8...
 12. The Collectors

  Đề thi học kỳ 2 môn Ngữ văn lớp 8 năm học 2020-2021 - THCS Tân Phong - Huyện Kiến Thụy (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 2 môn Ngữ văn lớp 8 năm học 2020-2021 - THCS Tân Phong - Huyện Kiến Thụy (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang bao gồm 2 phần chính: Đọc hiểu - Làm văn kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi...
 13. The Collectors

  Đề thi học kỳ 2 môn Ngữ văn lớp 8 năm học 2021 - Đề số 4 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 2 môn Ngữ văn lớp 8 năm học 2021 - Đề số 4 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang bao gồm 2 phần chính: trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi học kỳ 2 môn Ngữ văn lớp 8 năm...
 14. The Collectors

  Đề thi học kỳ 2 môn Ngữ văn lớp 8 năm học 2021 - Đề số 3 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 2 môn Ngữ văn lớp 8 năm học 2021 - Đề số 3 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang bao gồm 2 phần chính: trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi học kỳ 2 môn Ngữ văn lớp 8 năm...
 15. The Collectors

  Đề thi học kỳ 2 môn Ngữ văn lớp 8 năm học 2021 - Đề số 2 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 2 môn Ngữ văn lớp 8 năm học 2021 - Đề số 2 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang bao gồm 2 phần chính: trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi học kỳ 2 môn Ngữ văn lớp 8 năm...
 16. The Collectors

  Đề thi học kỳ 2 môn Ngữ văn lớp 8 năm học 2021 - Đề số 1 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 2 môn Ngữ văn lớp 8 năm học 2021 - Đề số 1 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang bao gồm 2 phần chính: trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi học kỳ 2 môn Ngữ văn lớp 8 năm...
 17. The Collectors

  Đề thi cuối học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm học 2021 - Đề số 2 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi cuối học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm học 2021 - Đề số 2 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang bao gồm 2 phần chính: trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi cuối học kỳ 2 môn Tiếng...
 18. The Collectors

  Đề thi cuối học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm học 2021 - Đề số 1 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi cuối học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm học 2021 - Đề số 1 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang bao gồm 2 phần chính: trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi cuối học kỳ 2 môn Tiếng...
 19. The Collectors

  Đề thi cuối học kỳ 2 môn Địa lí lớp 8 năm học 2021 - Đề số 1 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi cuối học kỳ 2 môn Địa lí lớp 8 năm học 2021 - Đề số 1 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 3 trang bao gồm 2 phần chính: trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi cuối học kỳ 2 môn Địa lí...
 20. The Collectors

  Đề thi cuối học kỳ 2 môn Lịch sử lớp 8 năm học 2021 - Đề số 3 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi cuối học kỳ 2 môn Lịch sử lớp 8 năm học 2021 - Đề số 3 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang bao gồm 2 phần chính: trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi cuối học kỳ 2 môn Lịch sử...
Back
Top