The Collectors

Tại một điểm M có một máy phát điện xoay chiều một pha có công suất phát điện và hiệu điện thế hiệu dụng ở hai cực...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Tại một điểm M có một máy phát điện xoay chiều một pha có công suất phát điện và hiệu điện thế hiệu dụng ở hai cực của máy phát đều không đổi. Nối hai cực của máy phát với một trạm tăng áp có hệ số tăng áp là k đặt tại đó. Từ máy tăng áp điện năng được đưa lên dây tải cung cấp cho một xưởng cơ khí cách xa điểm M. Xưởng cơ khí có các máy tiện cùng loại công suất khi hoạt động là như nhau. Khi hệ số k = 2 thì ở xưởng cơ khí có tối đa 120 máy tiện cùng hoạt động. Khi hệ số k = 3 thì ở xưởng cơ khí có tối đa 125 máy tiện cùng hoạt động. Do xảy ra sự cố ở trạm tăng áp người ta phải nối trực tiếp dây tải điện vào hai cực của máy phát điện, khi đó ở xưởng cơ khí có thể cho tối đa bao nhiêu máy tiện cùng hoạt động. Coi rằng chỉ có hao phí trên dây tải điện là đáng kể. Điện áp và dòng điện trên dây tải điện luôn cùng pha .
A. 93
B. 102
C. 84
D. 66
+ Gọi P là công suất truyền tải, $\Delta P$ là hao phí trên dây và ${{P}_{0}}$ là công suất tiêu thụ của một máy.
→ Khi nối trực tiếp vào máy phát mà không qua trạm tăng áp: $P=\Delta P+n{{P}_{0}}$
+Ta có khi tăng áp lên k lần $\Rightarrow \Delta P$ giảm ${{k}^{2}}$ lần
$\Rightarrow \left\{ \begin{aligned}
& P=\dfrac{\Delta P}{4}+120{{P}_{0}} \\
& P=\dfrac{\Delta P}{9}+125{{P}_{0}} \\
\end{aligned} \right.\Rightarrow \left\{ \begin{aligned}
& P=129{{P}_{0}} \\
& \Delta P=36{{P}_{0}} \\
\end{aligned} \right.$
→ Thay vào phương trình đầu, ta thu được $n=93$
Đáp án A.
 

Chuyên mục

Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top