Muốn M nằm trên vân lõm thì phải dịch chuyển nguồn $S_{2}$ dọc theo đường nối $S_{1}, S_{2}$.......

hvcs994

Active Member
Bài toán
Hai nguồn sóng kết hợp $S_{1},S_{2}$ nằm trên mặt nước cách nhau $12cm$ cùng biên độ và cùng pha. $f=20Hz$. Xét điểm $M$ trên mặt nước cách $S_{1},S_{2}$ những khoảng tương ứng $d_{1}=4,2cm;d_{2}=9cm$. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là $32cm/s$. Giữ nguyên các tần số $f$ và các vị trí $S_{1}$, $M$. Muốn M nằm trên vân lõm thì phải dịch chuyển nguồn $S_{2}$ dọc theo đường nối $S_{1},S_{2}$ từ vị trí ban đầu ra phía xa nguồn $S_{1}$ một khoảng nhỏ nhất là:
A. $0,53cm$
B. $1,03cm$
C. $0,23cm$
D. $0,83cm$
 

kiemro721119

Đỗ Kiêm Tùng
Super Moderator
Bài toán
Hai nguồn sóng kết hợp $S_{1},S_{2}$ nằm trên mặt nước cách nhau $12cm$ cùng biên độ và cùng pha. $f=20Hz$. Xét điểm $M$ trên mặt nước cách $S_{1},S_{2}$ những khoảng tương ứng $d_{1}=4,2cm;d_{2}=9cm$. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là $32cm/s$. Giữ nguyên các tần số $f$ và các vị trí $S_{1}$, $M$. Muốn M nằm trên vân lõm thì phải dịch chuyển nguồn $S_{2}$ dọc theo đường nối $S_{1},S_{2}$ từ vị trí ban đầu ra phía xa nguồn $S_{1}$ một khoảng nhỏ nhất là:
A. $0,53cm$
B. $1,03cm$
C. $0,23cm$
D. $0,83cm$
Bài làm:
Ta có $\lambda=1,6 cm$
Ban đầu M ở vân cực đại 3. Khi di chuyển nguồn để M là cực tiểu, mà $S_2$ ra xa $S_1$ thì M thành cực tiểu thứ 4.
Khi đó: $d'_2-d_1=3,5\lambda=5,6 cm$
Suy ra $d'_2=9,8 cm$
Khoảng cách từ M tới đoạn nối 2 nguồn (không đổi):$2,52 cm$
Tới đây dễ dàng tính được hiệu đoạn nối 2 nguồn trước và sau:$0,83 cm$
Chọn D
 

hvcs994

Active Member
Bài làm:
Ta có $\lambda=1,6 cm$
Ban đầu M ở vân cực đại 3. Khi di chuyển nguồn để M là cực tiểu, mà $S_2$ ra xa $S_1$ thì M thành cực tiểu thứ 4.
Khi đó: $d'_2-d_1=3,5\lambda=5,6 cm$
Suy ra $d'_2=9,8 cm$
Khoảng cách từ M tới đoạn nối 2 nguồn (không đổi):$2,2726 cm$
Tới đây dễ dàng tính được hiệu đoạn nối 2 nguồn trước và sau:$0,83 cm$
Chọn D
Bạn giải thích cho mình cái ,,,2,2726 cm với.
Ban giai? thich'' lai cho minh cai cgi 2,2726 cm voi.( xin loi may ad may minh k co' vietkey)
 

Quảng cáo

Top