Khoảng cách nhỏ nhất bằng bao nhiêu để N dđ với biên độ cực tiểu:

hvcs994

Active Member
Bài toán:
Tại 2 điểm A và B trên mặt nước cách nhau 16(cm) có 2 nguồn kết hợp dđđh cùng tần số cùng pha nhau. Điểm M nằm trên mặt nước và nằm trên đường trung trực của AB cách trung điểm I của đoạn AB 1 khoảng nhỏ nhất là $4\sqrt{5}$ (cm) luôn dao động cùng pha với I. Điểm N nằm trên mặt nước và nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại A cách A 1 khoảng cách nhỏ nhất bằng bao nhiêu để N dđ với biên độ cực tiểu:
A. 9,22 cm
B. 2,14 cm
C. 8,75 cm
D. 8,57 cm
 

kiemro721119

Đỗ Kiêm Tùng
Super Moderator
Bài toán:
Tại 2 điểm A và B trên mặt nước cách nhau 16(cm) có 2 nguồn kết hợp dđđh cùng tần số cùng pha nhau. Điểm M nằm trên mặt nước và nằm trên đường trung trực của AB cách trung điểm I của đoạn AB 1 khoảng nhỏ nhất là $4\sqrt{5}$ (cm) luôn dao động cùng pha với I. Điểm N nằm trên mặt nước và nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại A cách A 1 khoảng cách nhỏ nhất bằng bao nhiêu để N dđ với biên độ cực tiểu:
A. 9,22 cm
B. 2,14 cm
C. 8,75 cm
D. 8,57 cm
Bài làm
Bạn có thể vẽ phác nhanh hình để có thể liên tưởng tốt nhất.​
Độ lệch pha của I với hai nguồn $\dfrac{\pi}{\lambda}.(IA+IB)=16.\dfrac{\pi}{\lambda}$​
Độ lệch pha của M so với hai nguồn $\dfrac{\pi}{\lambda}.(MA+MB)=24.\dfrac{\pi}{\lambda}$​
Mà M là điểm gần I nhất dao động cùng pha với I nên:​
\[ 24.\dfrac{\pi}{\lambda}-16.\dfrac{\pi}{\lambda}=2\pi\]​
\[ \Rightarrow \lambda=4\]​
Tới đây thành bài toán cơ bản.​
Đáp án B
 

hvcs994

Active Member
Bài làm
Bạn có thể vẽ phác nhanh hình để có thể liên tưởng tốt nhất.​
Độ lệch pha của I với hai nguồn $\dfrac{\pi}{\lambda}.(IA+IB)=16.\dfrac{\pi}{\lambda}$​
Độ lệch pha của M so với hai nguồn $\dfrac{\pi}{\lambda}.(MA+MB)=24.\dfrac{\pi}{\lambda}$​
Mà M là điểm gần I nhất dao động cùng pha với I nên:​
\[ 24.\dfrac{\pi}{\lambda}-16.\dfrac{\pi}{\lambda}=2\pi\]​
\[ \Rightarrow \lambda=4\]​
Tới đây thành bài toán cơ bản.​
Đáp án B
chuẩn luôn nhé ^^
 

Quảng cáo

Top