Hỏi M cách B 1 khoảng bao nhiêu?

inconsolable

Active Member
Bài toán
Trên mặt nước có 2 nguồn kết hợp A và B cách nhau 8 cm, dao động cùng pha với bước sóng là 1,5cm. Một đường thẳng xx' // AB và cách AB 6cm. M là điểm dao động cực đại trên xx' và gần A nhất. Hỏi M cách B 1 khoảng bao nhiêu?
A. 10,64cm
B. 10,44cm
C. 10,54cm
D. 10,84cm
 

JDieen XNguyeen

Well-Known Member
Bài toán
Trên mặt nước có 2 nguồn kết hợp A và B cách nhau 8 cm, dao động cùng pha với bước sóng là 1,5cm. Một đường thẳng xx' // AB và cách AB 6cm. M là điểm dao động cực đại trên xx' và gần A nhất. Hỏi M cách B 1 khoảng bao nhiêu?
A. 10,64cm
B. 10,44cm
C. 10,54cm
D. 10,84cm
M là giao điểm của cực đại cuối cùng và đường thẳng xx
Cái này dựa vào hình vẽ và lập hệ phương trình
 

tien dung

Well-Known Member
Bài toán
Trên mặt nước có 2 nguồn kết hợp A và B cách nhau 8 cm, dao động cùng pha với bước sóng là 1,5cm. Một đường thẳng xx' // AB và cách AB 6cm. M là điểm dao động cực đại trên xx' và gần A nhất. Hỏi M cách B 1 khoảng bao nhiêu?
A. 10,64cm
B. 10,44cm
C. 10,54cm
D. 10,84cm
Lời giải

Capture.PNG

AN=6. NB=10
Gỉa sử N là cực đại thì 10-6=k. 1,5. K=2,67
Có 2 cực đại là M(k=3) , M' ứng với (K=2)
TH K=3
Gọi MN là x, ta có
$\sqrt{\left(8+x \right)^{2}+6^{2}}-\sqrt{x^{2}+6^{2}}=3.1,5\Rightarrow x=0,661$
TH K=2. X=1,14
Vậy TH k=3 thì gần A hơn.$d_{2}=10,53$
 

tranlehaiquan

New Member
Lời giải

Capture.PNG
AN=6. NB=10
Gỉa sử N là cực đại thì 10-6=k.1,5. K=2,67
Có 2 cực đại là M(k=3) , M' ứng với (K=2)
TH K=3
Gọi MN là x, ta có
$\sqrt{\left(8+x \right)^{2}+6^{2}}-\sqrt{x^{2}+6^{2}}=3.1,5\Rightarrow x=0,661$
TH K=2 . X=1,14
Vậy TH k=3 thì gần A hơn. $d_{2}=10,53$
Nếu M' thì $d_{2}=\sqrt{\left(AB-x\right)^{2}+6}$ chứ nhỉ đâu góp 2 trường hợp vào làm 1 đâu?
 

nemchua

New Member
Lời giải

Capture.PNG
AN=6. NB=10
Gỉa sử N là cực đại thì 10-6=k.1,5. K=2,67
Có 2 cực đại là M(k=3) , M' ứng với (K=2)
TH K=3
Gọi MN là x, ta có
$\sqrt{\left(8+x \right)^{2}+6^{2}}-\sqrt{x^{2}+6^{2}}=3.1,5\Rightarrow x=0,661$
TH K=2 . X=1,14
Vậy TH k=3 thì gần A hơn. $d_{2}=10,53$


Đúng rồi khi k=2.67 thì ta chọn k=3 luôn vì k=3 gần hơn k=2 mà
 

Quảng cáo

Top