Truyền tải điện Điện áp nơi cấp điện là bao nhiêu?

phatthientai

New Member
Bài toán
Một khu tập thể tiêu thụ một công suất điện 14289W, trong đó các dụng cụ tiêu thụ điện ở khu này đều hoạt động bình thường ở điện áp hiệu dụng 220V. Điện trở của dây tải điện từ nơi cung cấp đến khu tập thể là $r$ . Khi khu tập thể không dùng máy hạ thế, để các dụng cụ điện này hoạt động bình thường thì điện áp hiệu dụng ở nơi cấp điện là 359V, khi đó hiệu điện thế tức thời ở hai đầu dây của khu tập thể nhanh pha $\dfrac{\pi }{6}$ so với dòng điện chạy trong mạch. Khi khu tập thể dùng máy hạ thế lý tưởng có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp là $\dfrac{{{N}_{1}}}{{{N}_{2}}}=15$ . Để các dụng cụ điện ở khu tập thể hoat động bình thường như khi không dùng máy biến áp thì điện áp ở nơi cấp điện là bao nhiêu?(Hệ số công suất ở mạch sơ cấp bằng 1)
A. 1654 V
B. 3309V
C. 4963V
D. 6616V
 

Oneyearofhope

National Economics University
Bài toán
Một khu tập thể tiêu thụ một công suất điện 14289W , trong đó các dụng cụ tiêu thụ điện ở khu này đều hoạt động bình thường ở điện áp hiệu dụng 220V. Điện trở của dây tải điện từ nơi cung cấp đến khu tập thể là $r$ . Khi khu tập thể không dùng máy hạ thế , để các dụng cụ điện này hoạt động bình thường thì điện áp hiệu dụng ở nơi cấp điện là 359V , khi đó hiệu điện thế tức thời ở hai đầu dây của khu tập thể nhanh pha $\dfrac{\pi }{6}$ so với dòng điện chạy trong mạch. Khi khu tập thể dùng máy hạ thế lý tưởng có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp là $\dfrac{{{N}_{1}}}{{{N}_{2}}}=15$ . Để các dụng cụ điện ở khu tập thể hoat động bình thường như khi không dùng máy biến áp thì điện áp ở nơi cấp điện là bao nhiêu? ( Hệ số công suất ở mạch sơ cấp bằng 1)
A. 1654 V
B. 3309V
C. 4963V
D. 6616V
Lời giải

Ta có công suất nơi tiêu thụ là 14289(W): $220.I.\cos \dfrac{\pi }{6} =14280$
$$\rightarrow I=75\left(A\right)$$
Ta có độ giảm điện thế :
$$359-220=r.I\rightarrow r\approx 1,8533\left(\Omega \right)$$
Khi tại nơi tiêu thụ dùng máy hạ áp:
Điện áp 2 đầu cuộn sơ cấp:
$$U_{1}=220.15=3300\left(V\right)$$
$$\Leftrightarrow 14280=3300.I'\rightarrow I'=4,33\left(A\right)$$
Vậy điện áp nơi cấp điện là:
$$U=U'+R.I'=3300+1,8533.4,33=3308\left(V\right)$$
:)
 

nhan tran

Active Member
Lời giải

Ta có công suất nơi tiêu thụ là 14289(W): $220.I.\cos \dfrac{\pi }{6} =14280$
$$\rightarrow I=75\left(A\right)$$
Ta có độ giảm điện thế :
$$359-220=r.I\rightarrow r\approx 1,8533\left(\Omega \right)$$
Khi tại nơi tiêu thụ dùng máy hạ áp:
Điện áp 2 đầu cuộn sơ cấp:
$$U_{1}=220.15=3300\left(V\right)$$
$$\Leftrightarrow 14280=3300.I'\rightarrow I'=4,33\left(A\right)$$
Vậy điện áp nơi cấp điện là:
$$U=U'+R.I'=3300+1,8533.4,33=3308\left(V\right)$$
:)
Mình nghĩ cái đoạn tính r có vấn đề bạn à
 

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
Bài toán
Một khu tập thể tiêu thụ một công suất điện 14289W , trong đó các dụng cụ tiêu thụ điện ở khu này đều hoạt động bình thường ở điện áp hiệu dụng 220V. Điện trở của dây tải điện từ nơi cung cấp đến khu tập thể là $r$ . Khi khu tập thể không dùng máy hạ thế , để các dụng cụ điện này hoạt động bình thường thì điện áp hiệu dụng ở nơi cấp điện là 359V , khi đó hiệu điện thế tức thời ở hai đầu dây của khu tập thể nhanh pha $\dfrac{\pi }{6}$ so với dòng điện chạy trong mạch. Khi khu tập thể dùng máy hạ thế lý tưởng có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp là $\dfrac{{{N}_{1}}}{{{N}_{2}}}=15$ . Để các dụng cụ điện ở khu tập thể hoat động bình thường như khi không dùng máy biến áp thì điện áp ở nơi cấp điện là bao nhiêu? ( Hệ số công suất ở mạch sơ cấp bằng 1)
A. 1654 V
B. 3309V
C. 4963V
D. 6616V
Lời giải
Ta có cường độ dòng điện :
$$I_2=\dfrac{P}{U_2 \cos \varphi_2}= 75 A.$$
Khi chưa có biến áp hạ thế: $\overrightarrow {U_2}+\overrightarrow {U_d}=\overrightarrow {U}$
$U^2=U_2^2+U_d^2+2U_2U_d\cos \varphi_2$
$\rightarrow U_d^2+2U_2U_d \cos \varphi_2 +U_2^2-U^2=0$
$U_d^2+220\sqrt{3}U_d-80481=0$
$\rightarrow U_d=151,7$
$\rightarrow r=\dfrac{U_d}{I_2}=2 \Omega $
Khi có biến áp hạ thế:
$U_1=U_2 \dfrac{N_1}{N_2}=3300; P_1=U_1I_1; P_2=U_2I_2\cos \varphi_2$
$P_1=P_2$ nên $I_1=\dfrac{U_2I_2 \cos \varphi_2}{U_1}=\dfrac{N_2 I_2 \cos \varphi_2}{N_1}=2,5 \sqrt{3}$
$\rightarrow U'_d=I_1r=5\sqrt{3} \rightarrow U'=U'_d+U_1=3309 V$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top