L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch khi L=Lo

Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào 2 đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở thuần R; tụ điện C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi. Khi điều chỉnh đến giá trị L=Lo thì điện áp hiệu dụng trên 2 đầu cuộn cảm UL đạt cực đại là ULmax. Khi L=L1 hoặc L=L2 thì UL1=UL2 =0,9 ULmax. Hệ số công suất của mạch khi L=L1, L=L2 có tổng giá trị bằng 1,44. Hệ số công suất của đoạn mạch AB kho L=Lo bằng
A. 0,6
B. 0,7
C. 0,8
D. 0,9
 
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào 2 đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở thuần R; tụ điện C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi. Khi điều chỉnh đến giá trị L=Lo thì điện áp hiệu dụng trên 2 đầu cuộn cảm UL đạt cực đại là ULmax. Khi L=L1 hoặc L=L2 thì UL1=UL2 =0,9 ULmax. Hệ số công suất của mạch khi L=L1, L=L2 có tổng giá trị bằng 1,44. Hệ số công suất của đoạn mạch AB kho L=Lo bằng
A. 0,6
B. 0,7
C. 0,8
D. 0,9
Gọi $a,b,c$ lần lượt là độ lệch pha của $u,i$ khi $L=L_0; L=L_1; L=L_2$
Ta có:
$U_{L_1}=U_{L_{max}}\cos \left(b-a\right)=0,9U_{L_{max}}$
$2a=b+c$
Mà $\cos b+\cos c=1,44$
Do đó ta có:
$
\cos \left(0,5b-0,5c\right)=0,9\\
\cos b+\cos c=1,44
\\
\Rightarrow \cos a=0,8$
 
Bạn giải thích chỗ $U_{L_{1}}=U_{L_{max}}.\cos \left(b-a\right)$ đi
Công này đã có cách CM ở 1 số bài rồi thì phải....... 1 lần mình vào đây có thấy :D
p/s: Gợi ý là c dùng hàm sin trong tam giác trong 2 trường hợp... rút tỉ lệ là ra :D
C tự làm nhớ cho nó lâu :))
 
Gọi $a,b,c$ lần lượt là độ lệch pha của $u,i$ khi $L=L_0; L=L_1; L=L_2$
Ta có:
$U_{L_1}=U_{L_{max}}\cos \left(b-a\right)=0,9U_{L_{max}}$
$2a=b+c$
Mà $\cos b+\cos c=1,44$
Do đó ta có:
$
\cos \left(0,5b-0,5c\right)=0,9\\
\cos b+\cos c=1,44
\\
\Rightarrow \cos a=
Gọi $a,b,c$ lần lượt là độ lệch pha của $u,i$ khi $L=L_0; L=L_1; L=L_2$
Ta có:
$U_{L_1}=U_{L_{max}}\cos \left(b-a\right)=0,9U_{L_{max}}$
$2a=b+c$
Mà $\cos b+\cos c=1,44$
Do đó ta có:
$
\cos \left(0,5b-0,5c\right)=0,9\\
\cos b+\cos c=1,44
\\
\Rightarrow \cos a=0,8$[/QUOn
bạn ơi thế 2a=b+c ở đâu ra thế
 
Gọi $a,b,c$ lần lượt là độ lệch pha của $u,i$ khi $L=L_0; L=L_1; L=L_2$
Ta có:
$U_{L_1}=U_{L_{max}}\cos \left(b-a\right)=0,9U_{L_{max}}$
$2a=b+c$
Mà $\cos b+\cos c=1,44$
Do đó ta có:
$
\cos \left(0,5b-0,5c\right)=0,9\\
\cos b+\cos c=1,44
\\
\Rightarrow \cos a=0,8$
Bạn ơi suy luận sao ra 2a=b+c vậy
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,866
Bài viết
51,681
Thành viên
33,762
Thành viên mới nhất
ngha7196

Quảng cáo

Top