trắc nghiệm lịch sử 12

 1. T

  Hai con lắc lò xo dao động điều hòa có động năng biến thiên theo...

  Hai con lắc lò xo dao động điều hòa có động năng biến thiên theo thời gian như đồ thị, con lắc (I) là đường liền nét và con lắc (II) là đường nét đứt. Vào thời điểm thế năng của hai con lắc bằng nhau thì tỉ số động năng của con lắc (II) và động năng của con lắc (I) là $\dfrac{2}{3}$...
 2. T

  Cho một sợi dây đang có sóng dừng với tần số góc $\omega =20\text{...

  Cho một sợi dây đang có sóng dừng với tần số góc $\omega =20\text{ rad/s}$. Tại một điểm A trên dây là một nút sóng, điểm B là bụng sóng gần A nhất, điểm C giữa A và B. Khi sợi dây duỗi thẳng thì khoảng cách AB = 9 cm và AB = 3AC. Khi sợi dây biến dạng nhiều nhất thì khoảng cách giữa A và C là 5...
 3. T

  Cho mạch điện như hình vẽ, X, Y là hai hộp kín, mỗi hộp chỉ chứa 2...

  Cho mạch điện như hình vẽ, X, Y là hai hộp kín, mỗi hộp chỉ chứa 2 trong 3 phần tử: điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Ampe kế có điện trở rất nhỏ, các vôn kế có điện trở rất lớn. Các vôn kế và ampe kế đo được cả dòng điện xoay chiều và một chiều. Ban đầu mắc hai điểm N, D...
 4. T

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, lần thứ nhất, ánh...

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, lần thứ nhất, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có hai loại bức xạ ${{\lambda }_{1}}=0,56\mu \text{m}$ và ${{\lambda }_{2}}$ với $0,65\mu \text{m}<{{\lambda }_{2}}<0,75\mu \text{m}$, thì trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng...
 5. T

  Cho mạch điện AMNB, đoạn AM chứa cuộn dây thuần cảm L, đoạn MN...

  Cho mạch điện AMNB, đoạn AM chứa cuộn dây thuần cảm L, đoạn MN chứa điện trở R, đoạn mạch NB chứa tụ điện C. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có biểu thức ${{u}_{AB}}=U\sqrt{2}\cos (\omega t)$ V, tần số ω thay đổi được. Khi $\omega ={{\omega }_{1}}$ thì điện áp giữa hai đầu AN và MB...
 6. T

  Trong một thí nghiệm về hiện tượng sóng dừng trên sợi dây đàn hồi...

  Trong một thí nghiệm về hiện tượng sóng dừng trên sợi dây đàn hồi có chiều dài L có một đầu cố định, một đầu tự do, kích thích sợi dây dao động với tần số f thì khi xảy ra hiện tượng sóng dừng, trên sợi dây hình thành các bó sóng. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa tần số f và số bụng sóng trên...
 7. T

  Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hidro...

  Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hidro được xác định bằng biểu thức ${{E}_{n}}=-\dfrac{13,6}{{{n}^{2}}}eV$ ( $n=1,2,3...$ ). Nếu nguyên tử hidro hấp thụ một photon có năng lựogn 2,55 eV thì bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử hidro đó có thể phát ra là...
 8. T

  Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hòa cùng phương, cùng...

  Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có li độ lần lượt là ${{x}_{1}}$, ${{x}_{2}}$, ${{x}_{3}}$. Biết phương trình li độ tổng hợp của các dao động thành phần lần lượt là ${{x}_{12}}=6\cos \left( \pi t+\dfrac{\pi }{6} \right)cm$ ; $\ {{\text{x}}_{23}}=6\cos...
 9. T

  Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 12V...

  Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 12V, và điện trở trong không đáng kể (coi r = 0 Ω). Mạch ngoài gồm biến trở R và cuộn cảm có L = 1 H. Điều chỉnh giá trị của biến trở giảm từ 10 Ω xuống còn 5 Ω trong khoảng thời gian 0,1 s. Cường độ dòng điện trong mạch trong khoảng...
 10. T

  Đặt điện áp $u=220\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu một đoạn...

  Đặt điện áp $u=220\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở có $R=50\Omega $, tụ điện có điện dung $C=\dfrac{{{10}^{-4}}}{\pi }(F)$ và cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L=\dfrac{3}{2\pi }(H)$ mắc nối tiếp. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là $i=4,4\sqrt{2}\cos...
 11. T

  Cho ba vật dao động điều hòa cùng biên độ A = 10 cm nhưng tần số...

  Cho ba vật dao động điều hòa cùng biên độ A = 10 cm nhưng tần số khác nhau. Biết rằng tại mọi thời điểm, li độ và vận tốc của các vật liên hệ với nhau bởi biểu thức $\dfrac{{{x}_{1}}}{{{v}_{1}}}+\dfrac{{{x}_{2}}}{{{v}_{2}}}=\dfrac{{{x}_{3}}}{{{v}_{3}}}+2021$. Tại thời điểm t, các vật cách vị trí...
 12. T

  Đặt vào hai đầu đoạn mạch chứa biến trở R một nguồn điện có suất...

  Đặt vào hai đầu đoạn mạch chứa biến trở R một nguồn điện có suất điện động 20 V và điện trở trong r. Thay đổi giá trị của biến trở thì thấy công suất tiêu thụ điện P trên biến trở R phụ thuộc vào R có dạng như hình. Giá trị của ${{P}_{\max }}$ là 10 W 20 W 25 W 30 W Công suất tiêu thụ R là...
 13. T

  Chiết suất của thủy tinh phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng theo...

  Chiết suất của thủy tinh phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng theo công thức $n=1,26+\dfrac{7,{{555.10}^{-14}}}{{{\lambda }^{2}}}$ với λ là bước sóng ánh sáng trong chân không, đo bằng m. Chiếu chùm sáng hẹp gồm hai màu đỏ và tím (màu đỏ có bước sóng 0,76 μm và tím có bước sóng 0,38 μm) từ không...
 14. T

  Tại một điểm có sóng điện từ truyền qua, cảm ứng từ biến thiên...

  Tại một điểm có sóng điện từ truyền qua, cảm ứng từ biến thiên theo phương trình $B={{B}_{0}}\cos \left( 2\pi {{.10}^{8}}t+\dfrac{\pi }{3} \right)$ ( ${{B}_{0}}>0$, t tính bằng s). Kể từ lúc t = 0, thời điểm đầu tiên để cường độ điện trường tại điểm đó bằng 0 là $\dfrac{{{10}^{-8}}}{9}s$...
 15. T

  Hình bên là đồ thị biểu diễn khối lượng hạt nhân của một chất...

  Hình bên là đồ thị biểu diễn khối lượng hạt nhân của một chất phóng xạ X phụ thuộc vào thời gian t. Biết ${{t}_{2}}-{{t}_{1}}=5,7$ ngày. Chu kì bán rã của chất phóng xạ X bằng 8,9 ngày 3,8 ngày 138 ngày 14,3 ngày Khối lượng hạt nhân X còn lại sau thời gian ${{t}_{1}}$ là...
 16. T

  Một đoạn mạch AM gồm một biến trở R nối tiếp với cuộn dây thuần...

  Một đoạn mạch AM gồm một biến trở R nối tiếp với cuộn dây thuần cảm L, nối tiếp đoạn mạch đó với một đoạn mạch MB chỉ chứa tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều ổn định có biểu thức $u={{U}_{0}}\cos (\omega t)$ V. Để khi R thay đổi mà điện áp giữa hai đầu...
 17. T

  Hai mạch dao động lí tưởng $L{{C}_{1}}$ và $L{{C}_{2}}$ có tần số...

  Hai mạch dao động lí tưởng $L{{C}_{1}}$ và $L{{C}_{2}}$ có tần số dao động riêng là ${{f}_{1}}=3f$ và ${{f}_{2}}=4f$. Điện tích trên tụ có giá trị cực đại như nhau và bằng Q. Tại thời điểm dòng điện trong hai mạch dao động có cường độ bằng nhau và bằng 4,8π.f.Q thì tỉ số giữa độ lớn điện tích...
 18. T

  Dưới tác dụng của bức xạ γ, hạt nhân ${}_{4}^{9}Be$ có thể tách...

  Dưới tác dụng của bức xạ γ, hạt nhân ${}_{4}^{9}Be$ có thể tách thành hai hạt ${}_{2}^{4}He$ và một hạt nơtron. Biết khối lượng của các hạt nhân ${{m}_{Be}}=9,0112u;{{\text{m}}_{He}}=4,0015u;{{\text{m}}_{n}}=1,0087u$ ; cho $lu{{c}^{2}}=931,5MeV$. Để phản ứng trên xảy ra thì bức xạ γ phải có tần...
 19. T

  Mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự càm L = 5 mH và tụ điện...

  Mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự càm L = 5 mH và tụ điện có $C=2\mu \text{F}$. Điện áp giữa hai bản tụ điện có biểu thức $u=2\cos \omega t$ V. Từ thông cực đại qua cuộn cảm là ${{4.10}^{-6}}\text{W}b$ $1,{{4.10}^{-4}}\text{W}b$ ${{10}^{-4}}\text{W}b$ ${{2.10}^{-4}}\text{W}b$ Với...
 20. T

  Cho biết $h=6,{{625.10}^{-34}}J.s,c={{3.10}^{8}}m\text{/s}$. Năng...

  Cho biết $h=6,{{625.10}^{-34}}J.s,c={{3.10}^{8}}m\text{/s}$. Năng lượng photon của tia Rơnghen có bước sóng ${{5.10}^{-11}}m$ là $3,{{975.10}^{-15}}J$ $4,{{97.10}^{-15}}J$ ${{42.10}^{-15}}J$ $45,{{67.10}^{-15}}J$ Năng lượng của photon theo thuyết lượng tử ánh sáng $\varepsilon...
Top