tiếng việt 4

 1. The Collectors

  Bộ 3 đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2022 - 2023 - Phần 1 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 3 đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2022 - 2023 - Phần 1 (có đáp án) với định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 19 trang bao gồm 3 đề thi với 2 phần chính: Kiểm tra đọc và kiểm tra viết kèm hướng dẫn giải chi tiết. Trích...
 2. The Collectors

  Bộ 3 đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2022 - 2023 - Phần 2 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 3 đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2022 - 2023 - Phần 2 (có đáp án) với định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 12 trang bao gồm 3 đề thi với 2 phần chính: Kiểm tra đọc và kiểm tra viết kèm hướng dẫn giải chi tiết. Trích...
 3. The Collectors

  Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2021 - Đề số 5 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2021 - Đề số 5 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang bao gồm các 2 phần chính: Kiểm tra đọc, nghe, nói - Kiểm tra viết kèm đáp án và lời giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi...
 4. The Collectors

  Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2021 - Đề số 4 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2021 - Đề số 4 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 5 trang bao gồm các 2 phần chính: Kiểm tra đọc, nghe, nói - Kiểm tra viết kèm đáp án và lời giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi...
 5. The Collectors

  Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2021 - Đề số 3 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2021 - Đề số 3 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 5 trang bao gồm các 2 phần chính: Kiểm tra đọc, nghe, nói - Kiểm tra viết kèm đáp án và lời giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi...
 6. The Collectors

  Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2021 - Đề số 2 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2021 - Đề số 2 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 5 trang bao gồm các 2 phần chính: Kiểm tra đọc, nghe, nói - Kiểm tra viết kèm đáp án và lời giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi...
 7. The Collectors

  Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2021 - Đề số 1 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2021 - Đề số 1 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 5 trang bao gồm các 2 phần chính: Kiểm tra đọc, nghe, nói - Kiểm tra viết kèm đáp án và lời giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi...
 8. The Collectors

  Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2021 - Đề số 3 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2021 - Đề số 3 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang bao gồm 2 phần chính: Kiểm tra đọc, nghe, nói và Kiểm tra viết kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi...
 9. The Collectors

  Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2021 - Đề số 2 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2021 - Đề số 2 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang bao gồm 2 phần chính: Kiểm tra đọc, nghe, nói và Kiểm tra viết kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi...
 10. The Collectors

  Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2021 - Đề số 1 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2021 - Đề số 1 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 5 trang bao gồm 2 phần chính: Kiểm tra đọc, nghe, nói và Kiểm tra viết kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi...
 11. The Collectors

  Bộ 4 đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2021 - Phần 1 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 4 đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2021 - Phần 1 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 17 trang với 4 đề thi, mỗi đề thi bao gồm 2 phần chính: Đọc và Viết kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Bộ 4 đề...
 12. The Collectors

  Bộ 2 đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2021 - Phần 1 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 2 đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2021 - Phần 1 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 7 trang với 2 đề thi, mỗi đề thi bao gồm 2 phần chính: Đọc và Viết kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Bộ 2 đề thi...
 13. The Collectors

  Đề thi giữa học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2020 - Đề số 4 (giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi giữa học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2020 - Đề số 4 (giải chi tiết) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 5 trang, bao gồm 2 phần chính: Kiểm tra viết và đọc kèm đáp án và lời giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi giữa học kỳ 1...
 14. The Collectors

  Đề thi giữa học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2020 (giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi giữa học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2020 (giải chi tiết) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 10 trang, bao gồm 2 phần chính: Kiểm tra viết và đọc kèm đáp án và lời giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi giữa học kỳ 1 môn...
 15. The Collectors

  Bộ 2 đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2021 - Phần 2 (có đáp án và lời giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 2 đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2021 - Phần 2 (có đáp án và lời giải chi tiết) dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 9 trang bao gồm 2 đề thi, mỗi đề thi có 2 phần: Kiểm tra đọc (đọc thành tiếng, đọc thầm) và Kiểm tra...
 16. The Collectors

  Bộ 2 đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2021 - Phần 1 (có đáp án và lời giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 2 đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2021 - Phần 1 (có đáp án và lời giải chi tiết) dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 9 trang bao gồm 2 đề thi, mỗi đề thi có 2 phần: Kiểm tra đọc (đọc thành tiếng, đọc thầm) và Kiểm tra...
 17. T

  Đề thi giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2017 - 2018 Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2017 - 2018 Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành (có đáp án) với định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 7 trang gồm 2 phần: kiểm tra đọc và kiểm tra viết giúp các em luyện tập cho kì thi sắp tới. Trích...
 18. T

  Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 4 Trường Tiểu học Tứ Hà (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 4 Trường Tiểu học Tứ Hà dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 3 trang gồm 2 phần: kiểm tra đọc và kiểm tra viết. Kính mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo. Trích dẫn Đề kiểm...
 19. T

  Đề thi cuối học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 số 8 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi cuối học kì môn Tiếng Việt lớp 4 số 8 (có đáp án) với định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 12 trang gồm 2 phần: kiểm tra đọc và kiểm tra viết giúp các em luyện tập cho kì thi sắp tới. Trích dẫn Đề thi cuối học kì 1 môn Tiếng Việt...
 20. T

  Đề thi cuối học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 số 7 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi cuối học kì môn Tiếng Việt lớp 4 số 7 (có đáp án) với định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 5 trang gồm 2 phần: kiểm tra đọc và kiểm tra viết giúp các em luyện tập cho kì thi sắp tới. Trích dẫn Đề thi cuối học kì 1 môn Tiếng Việt...
Back
Top