cấp tỉnh

 1. The Collectors

  Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán 9 năm học 2022 - 2023 - Tỉnh Hải Dương (giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán 9 năm học 2022 - 2023 - Tỉnh Hải Dương (giải chi tiết) dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 8 trang bao gồm 5 bài tập tự luận kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Thời gian làm bài: 150 phút (không...
 2. T

  Đề thi HSG cấp tỉnh môn Địa lí 12 năm học 2017 - 2018 - Sở GD&ĐT Quảng Nam (có giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi HSG cấp tỉnh môn Địa lí 12 năm học 2017 - 2018 - Sở GD&ĐT Quảng Nam kèm đáp án dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 7 trang, bao gồm 50 câu trắc nghiệm. Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề). Trích dẫn Đề...
 3. The Collectors

  Bộ 54 đề thi HSG môn Hóa 8 các tỉnh trên cả nước (có giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 54 đề thi HSG môn Hóa 8 các tỉnh trên cả nước kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 235 trang gồm 54 đề thi thang điểm 10-20 với các câu hỏi và bài tập tự luận để các em luyện tập. Thời gian làm...
 4. Tăng Hải Tuân

  Bộ 35 đề thi HSG môn Hóa 12 các tỉnh trên cả nước (có giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 35 đề thi HSG môn Hóa 12 các tỉnh trên cả nước kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 356 trang gồm 35 đề thi thang điểm 20 với các câu hỏi và bài tập tự luận để các em luyện tập. Thời gian làm...
 5. The Collectors

  Đề thi HSG cấp tỉnh Tiếng Anh 12 năm 2019-2020 - Sở GD&ĐT Quảng Nam kèm file nghe (giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi HSG cấp tỉnh Tiếng Anh 12 năm 2019-2020 - Sở GD&ĐT Quảng Nam kèm file nghe và đáp án, lời giải chi tiết dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu (mã đề thi 132) có 12 trang, bao gồm 4 phần: Listening, Lexico-Grammar, Reading và...
 6. The Collectors

  Đề thi HSG cấp tỉnh Tiếng Anh 12 năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Quảng Nam kèm file nghe (giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi HSG cấp tỉnh Tiếng Anh 12 năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Quảng Nam kèm file nghe và đáp án, lời giải chi tiết dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu (mã đề thi 246) có 11 trang, bao gồm 4 phần: Listening, Lexico-Grammar, Reading và...
 7. The Collectors

  Đề thi HSG cấp tỉnh Tiếng Anh 12 năm 2018-2019 - Sở GD&ĐT Quảng Nam kèm file nghe (giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi HSG cấp tỉnh Tiếng Anh 12 năm 2018-2019 - Sở GD&ĐT Quảng Nam kèm file nghe và đáp án, lời giải chi tiết dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu (mã đề thi 179) có 11 trang, bao gồm 4 phần: Listening, Lexico-Grammar, Reading và...
 8. The Collectors

  Đề thi HSG cấp tỉnh Tiếng Anh 12 năm 2017-2018 - Sở GD&ĐT Quảng Nam kèm file nghe (giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi HSG cấp tỉnh Tiếng Anh 12 năm 2017-2018 - Sở GD&ĐT Quảng Nam kèm file nghe và đáp án, lời giải chi tiết dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu (mã đề thi 180) có 17 trang, bao gồm 4 phần: Listening, Writing, Lexico-Grammar, Reading...
 9. The Collectors

  Đề thi đề xuất kỳ thi HSG cấp tỉnh Tiếng Anh 10 kèm file nghe (giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi đề xuất kỳ thi HSG cấp tỉnh Tiếng Anh 10 kèm file nghe và đáp án, lời giải chi tiết dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 16 trang, bao gồm 5 phần: Listening, Pronunciation, Lexico-Grammar, Reading và Writing.d Trích dẫn Đề thi...
 10. T

  Đề thi chọn HSG cấp tỉnh môn Vật lý lớp 12 (kèm đáp án và lời giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh đề thi chọn HSG môn Vật lý lớp 12 kèm đáp án và lời giải chi tiết dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 8 trang với 5 câu hỏi trắc nghiệm cho các em ôn tập trong mùa thi sắp tới. Trích dẫn đề thi chọn HSG môn Vật lý lớp 12 kèm đáp án...
Back
Top