Vị trí vật dừng hẳn cách vị trí ban đầu 1 đoạn ?

lvcat

Super Moderator
Super Moderator
Bài toán.
Khảo sát dao động tắt dần của 1 con lắc lò xo nằm ngang, Biết độ cứng lò xo là $500N/m$ và vật nhỏ có khối lượng $50g$. Hệ số ma sát trượt bằng $0,3$. Kéo vật để lò xo dãn 1 đoạn $1cm$ so với độ dài tự nhiên rồi thả nhẹ . Lấy $g=10m/s^2$. Vị trí vật dừng hẳn cách vị trí ban đầu đoạn:
A. $0,02cm$
B. $0,013cm$
C. $0,987cm$
D. $0,08cm$
 

vietpro213tb

Well-Known Member
Bài toán.
Khảo sát dao động tắt dần của 1 con lắc lò xo nằm ngang, Biết độ cứng lò xo là $500N/m$ và vật nhỏ có khối lượng $50g$. Hệ số ma sát trượt bằng $0,3$. Kéo vật để lò xo dãn 1 đoạn $1cm$ so với độ dài tự nhiên rồi thả nhẹ . Lấy $g=10m/s^2$. Vị trí vật dừng hẳn cách vị trí ban đầu đoạn:
A. $0,02cm$
B. $0,013cm$
C. $0,987cm$
D. $0,08cm$
Em ra là nó cách vị trí cân bằng là 0,7 cm
$\to$ Cách vị trí ban đầu 0,3 cm
 

Quảng cáo

Top