T

Trong các kim loại Fe, Al, Cu, Au. Kim loại dẫn điện tốt nhất là

Câu hỏi: Trong các kim loại Fe, Al, Cu, Au. Kim loại dẫn điện tốt nhất là
A. Fe
B. Cu
C. Au
D. Al
Phương pháp:
Lý thuyết bài Đại cương kim loại.
Hướng dẫn giải:
Tính dẫn nhiệt của KL giảm dần theo thứ tự: Ag, Cu, Au, Al, Fe...
Kim loại dẫn điện tốt nhất trong 4 kim loại đề cho là Cu.
Đáp án B.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top