Tìm bước sóng của bức xạ

tkvatliphothong

Well-Known Member
Bài toán:
Giả sử làm thí nghiệm Y-âng với hai khe cách nhau một khoảng $a=2\left(mm\right)$, và màn quan sát các hai khe $D=1,2\left(m\right)$. Dịch chuyển một mối hàn của cặp nhiệt điện trên màn $D$ theo một đường vuông góc với hai khe, thì cứ thấy sau $0,5\left(mm\right)$ thì kim điện kế lại lệch nhiều nhất. Tính bước sóng của bức xạ
 

kiemro721119

Đỗ Kiêm Tùng
Super Moderator
Bài toán:
Giả sử làm thí nghiệm Y-âng với hai khe cách nhau một khoảng $a=2\left(mm\right)$,và màn quan sát các hai khe $D=1,2\left(m\right)$. Dịch chuyển một mối hàn của cặp nhiệt điện trên màn $D$ theo một đường vuông góc với hai khe, thì cứ thấy sau $0,5\left(mm\right)$ thì kim điện kế lại lệch nhiều nhất. Tính bước sóng của bức xạ
Bài làm:
Cậu tkvatliphothong toàn kiếm được bài mới.​
Theo tớ thì sau mỗi khoảng $0,5\left(mm\right)$ thì kim điện kế lệch nhiều nhất chứng tỏ là có vân sáng (hình như vân sáng có tác dụng gì đó, năng lượng lớn nhất khi giao thoa thì phải).​
Từ đây có thể suy ra khoảng đó chính là khoảng vân: $i=0,5 mm$​
Như vậy tìm được $\lambda=\dfrac{i.a}{D}= 0,833 \mu m$​
Không chắc lắm, mới lần đầu :D
 
Comment

tkvatliphothong

Well-Known Member
Bài làm:
Cậu tkvatliphothong toàn kiếm được bài mới.​
Theo tớ thì sau mỗi khoảng $0,5\left(mm\right)$ thì kim điện kế lệch nhiều nhất chứng tỏ là có vân sáng (hình như vân sáng có tác dụng gì đó, năng lượng lớn nhất khi giao thoa thì phải).​
Từ đây có thể suy ra khoảng đó chính là khoảng vân: $i=0,5 mm$​
Như vậy tìm được $\lambda=\dfrac{i.a}{D}= 0,833 \mu m$​
Không chắc lắm, mới lần đầu :D
Bài này trong sgk cơ bản á cậu :D, họ trình bảy cách trên là để phát hiện ra tia tử ngoại và tia hồng ngoại
 
Comment

Quảng cáo

Top