Bài tập Sóng ánh sáng

Bài tập Sóng ánh sáng

Khi đó góc lệch giữa tia ló và tia tới có giá trị là?

canhbao

New Member
Bài toán
Chiếu một tia sáng đơn sắc vào một giọt nước hình cầu có chiết suất $n = \dfrac{4}{3}$ dưới góc tới 60. Khi đó góc lệch giữa tia ló và tia tới có giá trị là?
 
Help

Huym

New Member
Mỗi kênh thoại có độ rộng băng tần là 0,3-3,4KHz được xếp cho chiếm một dải tần số 4KHz. Người ta tiến hành ghép kênh FDM cho 12 kênh thoại tạo thành nhóm cơ bản có băng thông là 48KHz và nằm trong dải tần số từ 48KHz đến 108 KHz. Sau đó ghép 5 nhóm cơ bản thành siêu nhóm 60 kênh thoại có băng thông là 240 KHz
  • a. Hãy tính các tần số sóng mang phụ để tạo thành nhóm cơ bản và biểu diễn phân bố phổ tần số của tín hiệu này
  • b. Hãy tính các tần số sóng mang để tạo tín hiệu siêu nhóm và vẽ phổ tín hiệu này với yêu cầu tín hiệu siêu nhóm nằm trong dải tần lớn hơn 20 MHz
 
Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn

kler2309

New Member
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc khoảng vân giao thoa lần lượt là 0,20 mm và 0,15 mm. Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn (n là số nguyên).
A. x=0,6n+0,3mm
B. x=0,8n+0,3mm
C. x=1,05n+0,525mm
D. x=0,6n mm
 
Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn

Bibubo225

New Member
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc khoảng vân giao thoa lần lượt là 0,21mm và 0,15mm. Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn (n là số nguyên).
A. x = 1,2n + 3,375 (mm).
B. x = 1,05n + 4,375 (mm).
C. x = 1,05n + 0,525 (mm).
D. x = 3,2n (mm)
 
Trừ 2 vạch sáng tại 2 điểm M, N thì trong đoạn MN có số vạch sáng là

__hihi_haha__

Active Member
Bài toán
Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, chiếu đồng thời vào 2 khe hai bức xạ có bước sóng $\lambda_1=0,42\mu m,\lambda_2=0,525 \mu m$. Hệ thống vân giao thoa được thu trên màn, tại điểm M trên màn là vân sáng bậc 4 của bức xạ $\lambda_2$ và điểm N là vân sáng bậc 10 của bức xạ $\lambda_1$
Biết M và N nằm cùng một phía với vân sáng trung tâm. Trừ 2 vạch sáng tại 2 điểm M, N thì trong đoạn MN có số vạch sáng là :
A.10 vạch sáng
B.9 vạch sáng
C.8 vạch sáng
D.7 vạch sáng
 
Hệ thức liên hệ giữa chiết suất của thấu kính phân kỳ đối với ánh sáng tím và ánh sáng đỏ là

BackSpace

Member
Bài toán
Cho một thấu kính hội tụ có hai mặt lồi giổng nhau bán kính 10cm, chiết suất của thuỷ tinh làm thấu kính đối với tia đỏ và tia tím lần lượt là 1, 60 và 1, 69. Để cho tiêu điểm ứng với các tia màu tím trùng với tiêu điểm ứng với các tia màu đỏ người ta ghép sát với thấu kính hội tụ nói trên một thấu kính phân kỳ có hai mặt giống nhau và cùng có bán kính là 10cm, nhưng thấu kính phân kỳ này làm bằng một loại thủy tinh khác. Hệ thức liên hệ giữa chiết suất của thấu kính phân kỳ đối với ánh sáng tím và ánh sáng đỏ là :
A. nt = nđ + 0, 09
B. nđ = nt + 0, 09
C. nđ = nt - 0, 09
D. nt = nđ + 0, 9
 
Tìm chiết suất của lăng kính

Hoàng Yến

New Member
Bài toán
Chiếu một chùm sáng trắng song song, hẹp coi như một tia sáng vuông góc với một màn ảnh E tại điểm O. Sau đó chắn chùm tia sáng bằng một lăng kính có tiết diện thẳng là một tam giác cân ABC, với góc chiết quang A=30. Mặt AB của lăng kính song song với màn ảnh và cách màn ảnh 2m. Điểm tới nằm trên mặt AB rất gần A. Tia sáng bị lệch về phía đáy lăng kính và tách thành một giải cầu vồng. Khoảng cách từ bờ đỏ đến điểm O là 80cm, từ bờ đỏ tới bờ tím là 10cm.
1, Tính chiết suất của lăng kính đối với tia tím và tia đỏ.
2, Biết bước sóng của tia tím là 0,4 micromet, tia đỏ là 0,75 micromet và chiết suất của một chất trong suốt biến thiên theo bước sóng theo hàm số n= Ao+Bo/$\lambda$^2. Trong đó A, B là hằng số phụ thuộc vào bản chất của môi trường chiết quang. Tính Ao và Bo
 
Giúp em bài này với ạ?

Phamcongduc2002

New Member
Giao thoa sóng ánh sáng
FB_IMG_1583560145434.jpg
 
Thí nghiệm giao thoa 2 ánh sáng đơn sắc

minhtangv

Well-Known Member
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân giao thoa trên màn lần lượt là $i_1=0,8$mm và $i_2=0,6$mm. Biết bề rộng truờng giao thoa là $9,6$mm. Trên trường giao thoa, số vị trí mà vân sáng hệ 2 trùng với vân tối hệ 1 là:
A. 6.
B. 5.
C. 3.
D. 4
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Trên đoạn MN=30mm có bao nhiêu vân tối của bức xạ $\lambda_2$ trùng với vân sáng $\lambda_1$

ShiroPin

Active Member
Bài toán
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe a=2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D= 2m. Nguồn S phát ra đồng thời hai bức xạ có bước sóng $\lambda_1 = 0,5\mu m$ và $\lambda_2 = 0,4\mu m$ Trên đoạn MN=30mm (M và N ở cùng một bên với vân sáng trung tâm O và OM=5,5mm) có bao nhiêu vân tối bức xạ $\lambda_2$ trùng với vân sáng của bức xạ $\lambda_1$
A. 15
B. 7
C. 14
D. 9
 

Tài liệu mới

Top