Số vân sáng và số màu vân quan sát được là

Hải Quân

Active Member
Bài toán
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là λ1=0,42m, λ2=0,56m và λ3=0,63m. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng thì số vân sáng và số màu vân quan sát được là:
A. 22 vân và 5 màu.
B. 21 và 6 màu.
C. 26 vân và 6 màu.
D. 21 và 5 màu.
* Vì đề bài nói là trong khoảng nên e chỉ tính được có tất cả 23 vân sáng và có 4 vân màu? Sao không có đáp án nếu e sai thì e sẽ post bài của mình lên rùi mọi người xem e làm sai chỗ nào nhé!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

minhtangv

Well-Known Member
Lời giải
Bạn giải theo pp nào thế?. Đây là lời giải của mình sử dụng pp chạy nghiệm tuy dài nhưng dễ hiểu cực kì luôn. Ai chưa rõ xem cách chạy nghiệm tương tự tại đây:
http://vatliphothong.vn/t/9970/
Ta có $0,42k_1=0,56k_2=0,63k_3$
$ \Rightarrow k_2=\dfrac{3k_1}{4},k_3=\dfrac{2k_1}{3}$ Chạy nghiệm nào!
Nhìn trên bảng sẽ thấy vân trùng khi $k_1=12,k_2=9,k_3=8$ do vậy tổng số vân là 12-1+9-1+8-1=26(không tính vân trùng) đồng thời có 2 vân trùng $\lambda_1-\lambda_2$ , có 3 vân trùng $\lambda_1-\lambda_3$ cho ra tổng cộng 5 màu(2 vân trùng cho một màu tổng hợp+3 màu đơn sắc). Số vân quan sát thực tế là 26-2-3=21. Chọn D.
 
Last edited:

Lê Trung

New Member
Lời giải
Bạn giải theo pp nào thế?. Đây là lời giải của mình sử dụng pp chạy nghiệm tuy dài nhưng dễ hiểu cực kì luôn. Ai chưa rõ xem cách chạy nghiệm tương tự tại đây:
http://vatliphothong.vn/t/9970/
Ta có $0,42k_1=0,56k_2=0,63k_3$
$ \Rightarrow k_2=\dfrac{3k_1}{4},k_3=\dfrac{2k_1}{3}$ Chạy nghiệm nào!
Nhìn trên bảng sẽ thấy vân trùng khi $k_1=12,k_2=9,k_3=8$ do vậy tổng số vân là 12-1+9-1+8-1=26(không tính vân trùng) đồng thời có 2 vân trùng $\lambda_1-\lambda_2$ , có 3 vân trùng $\lambda_1-\lambda_3$ cho ra tổng cộng 5 màu(2 vân trùng cho một màu tổng hợp+3 màu đơn sắc). Số vân quan sát thực tế là 26-2-3=21. Chọn D.
Ủa, vậy là không tính 2 vân ở 2 đầu à ?
 

Quảng cáo

Top