T

Roto cua máy phát điện xoay chiều một pha quay với tốc độ n...

Câu hỏi: Roto cua máy phát điện xoay chiều một pha quay với tốc độ n (vòng/phút). Nếu số cặp cực bên trong máy phát là p thì tần số dòng điện do máy phát sinh ra được tính bởi biểu thức
A. $f=\dfrac{np}{60}$
B. f = np
C. $f=60.\dfrac{n}{p}$
D. f = 60pn
Tần số của dòng diện do máy phát điện phát ra là: $f=\dfrac{pn}{60}$
Trong đó: p là số cặp cực, n là tốc độ quay của rôto (vòng/phút).
Đáp án A.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top