Phần tử tại N có li độ bằng?

duongbi190892

New Member
Bài toán
Một sóng hình sin có biên độ A truyền theo Ox. M, N là 2 điểm cùng 1 phía so với O,$OM-ON= \dfrac{5\lambda }{3}$ , tại thời điểm
$t_1$ phần tử M có li độ $\dfrac{A}{2}$
và đang tăng, tại thời điểm $t_2=t_1+1,75T$ phần tử tại N có li độ bằng?
A. $ -\dfrac{\sqrt{3}A}{2}$
B. $\dfrac{A}{2}$
C. 0
D. $\dfrac{\sqrt{3}A}{2}$
P/s: Tôi đã sửa lại bài này.
Bạn xem lại để lần sau rút kinh nghiệm nhé!
HBD.
 

chauloan

New Member
Bài toán
Một sóng hình sin có biên độ A truyền theo Ox. M, N là 2 điểm cùng 1 phía so với O, $OM-ON= \dfrac{5\lambda }{3}$ ,tại thời điểm
$t_1$ phần tử M có li độ $\dfrac{A}{2}$
và đang tăng,tại thời điểm $t_2=t_1+1,75T$ phần tử tại N có li độ bằng?
A. $ -\dfrac{\sqrt{3}A}{2}$
B. $\dfrac{A}{2}$
C. 0
D. $\dfrac{\sqrt{3}A}{2}$
P/s: Tôi đã sửa lại bài này.
Bạn xem lại để lần sau rút kinh nghiệm nhé!
HBD.
Đáp án là A đúng không bạn!
 

Đá Tảng

Tuệ Quang
Moderator
Bài toán
Một sóng hình sin có biên độ A truyền theo Ox. M, N là 2 điểm cùng 1 phía so với O, $OM-ON= \dfrac{5\lambda }{3}$ ,tại thời điểm
$t_1$ phần tử M có li độ $\dfrac{A}{2}$
và đang tăng,tại thời điểm $t_2=t_1+1,75T$ phần tử tại N có li độ bằng?
A. $ -\dfrac{\sqrt{3}A}{2}$
B. $\dfrac{A}{2}$
C. 0
D. $\dfrac{\sqrt{3}A}{2}$

Đáp án là A đúng không bạn!

Trả lời:
Bài này cơ bản dùng đường tròn.
Ta có:
$$OM-ON= \dfrac{5\lambda }{3}$$
$$\iff MN=\dfrac{5\lambda }{3}$$
Tương ứng trên đường tròn $$MN=T+\dfrac{T}{2}+\dfrac{T}{6}$$
Mặt khác:
Tại thời điểm $t_1$ phần tử M có li độ $\dfrac{A}{2}$ và đang tăng thế nên điểm $N$ sẽ ở vị trí biên âm.
Đến thời điểm $$t_2=t_1+1,75T$$ thì điểm $N$ sẽ ở vị trí cân bằng theo chiều âm.
Tức là đáp Án của tôi chọn là C
 

Quảng cáo

Top