Một viên đạn có khối lượng 2,8 kg đang bay theo phương ngang với vận tốc v = 18,41 / s ở độ cao...

tandat2004

New Member
B. Một viên đạn có khối lượng 2,8 kg đang bay theo phương ngang với vận tốc v = 18,41 / s ở độ cao h 95 m thi nổ thành 2 mảnh. Mình thứ nhất có khối lượng m = 1,8 kg, bay thẳng xuống dưới đến khi chạm đất thi đạt vận tốc v1 = 100 m / s. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 10m / s
a. Xác định vận tốc v của mảnh thứ hai ngay sau khi đạn nổ .
b. Độ lớn động lượng của mỗi mảnh đạn sau khi nổ có lớn hơn động lượng của viên đạn trước khi nó không? Tại sao ?
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top