The Collectors

Một con lắc đơn dao động điều hòa trong không khí với chu kì T0 = 2,0000s. Tích điện cho con lắc rồi cho con lắc dao...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Một con lắc đơn dao động điều hòa trong không khí với chu kì T0​ = 2,0000s. Tích điện cho con lắc rồi cho con lắc dao động trong một điện trường đều nằm ngang. Dây treo cách điện và bỏ qua lực cản của không khí. Khi con lắc được kích thích dao động trong mặt phẳng chứa đường sức điện trường thì nó dao động giữa hai điểm A, B như hình vẽ với góc lệch so với phương thẳng đứng lần lượt là aA ​= 90​, aB​ = 30​ Coi dao động của con lắc đơn vẫn là dao động điều hòa. Chu kì dao động của nó trong điện trường có giá trị xấp xỉ bằng
image30.png
A. 1,9986 s.
B. 1,9877 s.
C. 2,0014 s
D. 2,0000 s
Ta có $T\sim\dfrac{1}{\sqrt{{{g}_{hd}}}}=\dfrac{1}{\sqrt{\sqrt{{{g}^{2}}+{{\left( \dfrac{qE}{m} \right)}^{2}}}}};{{T}_{0}}=\dfrac{1}{\sqrt{g}}$
$\Rightarrow \dfrac{T}{{{T}_{0}}}=\dfrac{T}{2}=\sqrt{\dfrac{g}{\sqrt{{{g}^{2}}+{{\left( \dfrac{qE}{m} \right)}^{2}}}}}$
$\tan \alpha =\dfrac{qE}{mg}=\tan {{3}^{0}}\Rightarrow \dfrac{qE}{m}=g.\tan {{3}^{0}}$
$\Rightarrow T=2.\sqrt{\dfrac{g}{\sqrt{{{g}^{2}}+{{\left( \dfrac{qE}{m} \right)}^{2}}}}}$
$=2.\sqrt{\dfrac{g}{g.\sqrt{1+{{\tan }^{2}}{{3}^{0}}}}}=1,9986s$
Đáp án A.
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top