Khi hđt trên tụ C2 là 2V thì dòng điện trong mạch có giá trị là:

vat_ly_oi

Member
Bài toán
Mạch dao động điện từ gồm 2 tụ $C_1$ và $C_2$ mắc nối tiếp có $C_1 = 2C_2 = 6 \mu F$. Biết L = 0,8 mH. Tích cho 2 tụ hđt cực đại là 12V. Khi hđt trên tụ $C_2$ là 2V thì dòng điện trong mạch có giá trị là:
A. $\dfrac{4.10^{-2}}{3}A$

B. $9\sqrt{15}.10^{-2}$A

C. $9\sqrt{3}.10^{-2}$A

D. $\dfrac{3.10^{-2}}{4}$A
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

hongmieu

Well-Known Member
Bài toán
Mạch dao động điện từ gồm 2 tụ C_1 và C_2 mắc nối tiếp có C_1 = 2C_2 = $6 \mu F$. Biết L = 0,8 mH. Tích cho 2 tụ hđt cực đại là 12V. Khi hđt trên tụ C_2 là 2V thì dòng điện trong mạch có giá trị là:
A. $\dfrac{4.10^{-2}}{3}A$

B. $9\sqrt{15}.10^{-2}$A

C. $9\sqrt{3}.10^{-2}$A

D. $\dfrac{3.10^{-2}}{4}$A
Lời giải
Điên dung tương đương của bộ tụ là
$$C=\dfrac{C_1C_2}{C_1+C_2}=2\mu F$$
Do 2 tụ mắc nối tiếp nên khi $U_2=2V$ thì $q_1=q_2=C_2.U_2=6.10^{-6}C$
Bảo toàn năng lượng cho hệ ta có
$$\dfrac{1}{2}CU_o^2=\dfrac{1}{2}\dfrac{q^2}{C}+\dfrac{1}{2}Li^2\Rightarrow i=\dfrac{3\sqrt{15}}{20}A$$
E xem a giải nhầm chỗ nào không mà chưa ra đáp án nhỉ :-/
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

vat_ly_oi

Member
Tính toán thì đúng hết rồi anh. Em cũng làm ra kết quả giống anh, nhưng k trùng đáp án nào cả. :(
Phần đáp án nó bảo là đáp án B đúng.
 

Quảng cáo

Top