f biến thiên Hệ thức nào sau đây là đúng?

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức $u =U_o\cos \omega t\left(V\right)$( trong đó $Uo$ không đổivà $\omega $ có thể thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Khi $\omega =\omega _o$ thì dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch. Khi $\omega =\omega _1$ hoặc $\omega =4\omega _1$ thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng nhau. Hệ thức nào sau đây là đúng?
A. $\omega _1=2\omega _o$
B. $\omega _1=\sqrt{2}\omega _o$
C. $\omega _o=\sqrt{2}\omega _1$
D. $\omega _o=2\omega _1$
P/s: Trích đề thi thử ĐH lần 3 Bamabel.
 

Kai Shy

New Member
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức $u =U_o\cos \omega t\left(V\right)$( trong đó $Uo$ không đổivà $\omega $ có thể thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Khi $\omega =\omega _o$ thì dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch. Khi $\omega =\omega _1$ hoặc $\omega =4\omega _1$ thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng nhau. Hệ thức nào sau đây là đúng?
A. $\omega _1=2\omega _o$
B. $\omega _1=\sqrt{2}\omega _o$
C. $\omega _o=\sqrt{2}\omega _1$
D. $\omega _o=2\omega _1$
P/s: Trích đề thi thử ĐH lần 3 Bamabel.
Lời giải

-Khi $\omega =\omega _{0}$ thì mạch cộng hưởng
-Khi $\omega =\omega _{1}$ hoặc $\omega =\omega _{2}$
thì $I_{1}=I_{2}$ nên
$\omega _{1}.4\omega _{1}=\omega _{CH}^{2}=\omega _{0}^{2}$
$\Leftrightarrow \omega _{0}=2\omega _{1}$
Đáp án A.
 

Quảng cáo

Top