Độ lệch pha giữa hai dao động là:

Hải Quân

Active Member
Bài toán
Hai chất điểm M, N có cùng khối lượng dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của M, N đều nằm trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M và N là 6cm. Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 6cm. Độ lệch pha giữa hai dao động là:
A. $\dfrac{3\pi }{4}$
B. $\dfrac{2\pi }{3}$
C. $\dfrac{\pi }{2}$
D. $\dfrac{\pi }{3}$
* Xin lỗi mn nhé, mình để sai tiêu đề mà không biết sửa!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

VAN SI LUC

Active Member
Lời giải
Đáp án D phải không bạn. Cái này cũng giống như tổng hợp hai dao động thôi
$MN^{2}=6^{2}=A_{M}^{2}+A_{N}^{2}-2A_{N}A_{M}\cos \left(\varphi \right)\Rightarrow $cos$\varphi =0,5$
$\Rightarrow \varphi =\dfrac{\pi }{3}$
 
Last edited:

Hải Quân

Active Member
Lời giải
Đáp án D phải không bạn. Cái này cũng giống như tổng hợp hai dao động thôi
$MN^{2}=6^{2}=A_{M}^{2}+A_{N}^{2}-2A_{N}A_{M}\cos \left(\varphi \right)\Rightarrow $cos$\varphi =0,5$
$\Rightarrow \varphi =\dfrac{\pi }{3}$
* Công thức của bạn có vấn đề thì phải, mà bạn giải thích rõ hơn được không, mình không hiểu lắm!
 

hoankuty

Ngố Design
Bài này đáp án D. là đúng rồi.
Nếu thể hiện dao động 2 vật trên cùng 1 đường tròn thì khoảng cách lớn nhất khi $MN$ song song với truch ngang $Ox$. Khi này 2 vật đối xứng qua $O$. Độ lệch pha là $\Delta \varphi =\dfrac{\pi }{3}$
 

Hải Quân

Active Member
Được ùi, mìh hiểu ùi, cảm ơn bạn nhé, mà mình mới đăng câu hỏi mới (thật ra đawng hồi trưa ùi) do bạn qua coi hộ mình nhé!
 
Bài toán
Hai chất điểm M, N có cùng khối lượng dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của M, N đều nằm trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M và N là 6cm. Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 6cm. Độ lệch pha giữa hai dao động là:
A. $\dfrac{3\pi }{4}$
B. $\dfrac{2\pi }{3}$
C. $\dfrac{\pi }{2}$
D. $\dfrac{\pi }{3}$
* Xin lỗi mn nhé, mình để sai tiêu đề mà không biết sửa!!!
Lời giải

Đáp án D
Sử dụng $x_2-x_1=x_2+\left(-x_1\right)$
Vẽ đường tròn $-x_1 $là vecto đối của nó nên max khi đối xứng qua OY
 

Quảng cáo

Top