Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch là

thanh thương

Active Member
Bài toán
Đoạn mạch điện xoay chiều gồm đoạn AM chỉ chứa R=$80\Omega $ , MN chứa cuộn dây có r =$20\Omega $ , NB chứa tụ . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều $u_{AB}$ =$U\sqrt{2}$cos(100$\pi $t). Biết $U_{AN}$ =300V ,$U_{MB}$ =$60\sqrt{3}$V và $u_{AN}$ lệch pha với $u_{MB}$ 1 góc $90^o$ . Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch có giá trị là ? (Đáp án :275V)
 
Last edited:

Quảng cáo

Top