The Collectors

Cho các phát biểu sau: (a) Giấm ăn có thể khử được mùi tanh của cá...

Câu hỏi: Cho các phát biểu sau:
(a) Giấm ăn có thể khử được mùi tanh của cá do các amin gây ra.
(b) Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl.
(c) Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3​.
(d) Khi để trong không khí, anilin bị chuyển từ không màu thành màu hồng vì bị oxi hóa.
(e) Đưa đũa thuỷ tinh vừa nhúng dung dịch HCl đậm đặc lên sát trên miệng lọ đựng dung dịch trimetylamin đặc thấy có khói trắng.
Số phát biểu đúng là
A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.
(a) Đúng, giấm ăn chứa CH3​COOH tác dụng với amin (chất gây mùi tanh) tạo các muối tan, dễ bị rửa trôi nên mùi tanh giảm.
(b) Đúng, C6​H5​NH2​ + HCl —> C6​H5​NH3​Cl (muối tan tốt, dễ bị rửa trôi)
(c) Sai, nhiều amin có tính bazơ yếu hơn NH3​, ví dụ C6​H5​NH2​.
(d) Sai, anilin bị chuyển sang màu đen do bị oxi hóa.
(e) Đúng, do 2 chất đều dễ bay hơi và tương tác với nhau tạo các hạt muối nhỏ phân tán trong không khí như khói trắng:
HCl + (CH3​)3​N —> (CH3​)3​NHCl
Đáp án D.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Back
Top