Biết hai trong ba vạch tối nằm đúng tại M và N. Bước sóng $\lambda_2$ bằng

hongmieu

Well-Known Member
Bài toán
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp được chiếu sáng đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda _1=0,44 \mu m$ và $\lambda_2$ chưa biết. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a = 0,2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn là $D = 1 m$. Trong khoảng $MN = 5,72 cm$ trên màn, quan sát được 46 vạch sáng và 3 vạch tối. Biết hai trong ba vạch tối nằm đúng tại M và N. Bước sóng $\lambda_2$ bằng
A. $0,52 \mu m$
B. $0,68 \mu m$
C. $0,6 \mu m$
D. $0,62 \mu m$
 

ngocnhat95

Active Member
Bài toán
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp được chiếu sáng đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda _1=0,44 \mu m$ và $\lambda_2$ chưa biết. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a = 0,2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn là $D = 1 \ \text{m}$. Trong khoảng $MN = 5,72 \ \text{cm}$ trên màn, quan sát được 46 vạch sáng và 3 vạch tối. Biết hai trong ba vạch tối nằm đúng tại M và N. Bước sóng $\lambda_2$ bằng
A. $0,52 \mu m$
B. $0,68 \mu m$
C. $0,6 \mu m$
D. $0,62 \mu m$

Bài Làm:
Ta có:
$ i_1=2,2 \left(mm\right) $ $\Rightarrow$ số cực đại giao thoa của ánh sáng có bước sóng $ \lambda_1$ là $ 26 $ . Do có 3 Vạch tối ở hai đầu nên số cực đại bị trùng là 2. Nên tổng cộng có số cực đại giao thoa là $46+2=48$
$ \Rightarrow $ Số cực đại của ánh sáng có bước sóng $ \lambda_2$ là $48-26=22$
Từ đó tìm được $ i_2=\dfrac{57,2}{22}=2,6$ $ \Rightarrow $ $ \lambda_2=0,52 \left(\mu m\right)$

Nên chọn A.$0,52 \mu m$

P/s: không chắc lắm.. Hi
 

manhktnd98

Member
Bài Làm:
Ta có:
$ i_1=2,2 \left(mm\right) $ $\Rightarrow$ số cực đại giao thoa của ánh sáng có bước sóng $ \lambda_1$ là $ 26 $ . Do có 3 Vạch tối ở hai đầu nên số cực đại bị trùng là 2. Nên tổng cộng có số cực đại giao thoa là $46+2=48$
$ \Rightarrow $ Số cực đại của ánh sáng có bước sóng $ \lambda_2$ là $48-26=22$
Từ đó tìm được $ i_2=\dfrac{57,2}{22}=2,6$ $ \Rightarrow $ $ \lambda_2=0,52 \left(\mu m\right)$

Nên chọn A.$0,52 \mu m$

P/s: không chắc lắm.. Hi
Ai giải thích giúp mình chỗ có 3 vạch tối ở hai đầu lại thì số cực đại bị trùng là 2 với ạ?
 

Quảng cáo

Top