Gói lệnh làm câu hỏi trắc nghiệm trong $\LaTeX$

Gói lệnh ex_test. Sty soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm trong $\LaTeX$
Đây là phần hướng dẫn sử dụng gói lệnh:
Các bạn down file về đổi đuôi. Txt thành. Sty nhé

Bắt đầu câu hỏi trắc nghiệm dùng mã
Mã:
\begin{ex}
Kết thúc câu hỏi \end{ex}
Phần thân câu hỏi nằm trong
Mã:
\begin{ex} .... \end{ex}
Gồm:
+Câu hỏi (tự động đánh số thứ tự câu hỏi) Ví dụ: Một vật dđđh với phương trình $x=A \cos \left( \omega t + \varphi\right)$ ...
+Phần đáp án A B C D
Có các loại cột: dùng mã
Mã:
\boncot{Đáp án thứ nhất}{thứ 2}{ thứ 3}{ thứ 4}
Dùng mã
Mã:
\haicot
Cho ta hai cột đáp án, dùng mã
Mã:
\motcot
Cho ta một cột đáp án
Đây là ví dụ cụ thể
Mã:
\begin{ex}
Sóng ngang có chu kỳ $T$, bước sóng $\lambda$, lan truyền trên mặt nước với biên độ không đổi. Xét trên một phương truyền sóng, sóng truyền từ điểm M rồi mới đến điểm N cách nó $\dfrac{\lambda }{5}$. Nếu tại thời điểm t, điểm M qua vị trí cân bằng và đang đi lên thì sau khoảng thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì điểm N sẽ hạ xuống thấp nhất?
\boncot{11T/20}{19T/20}{T/20}{9T/20}
\end{ex}
Ngoài ra còn có gói lệnh lamdethi. Sty của thầy Nguyễn Hữu Điển
Các bạn có thể tham khảo tại http://nhdien.wordpress.com/2010/01/20/lamdethi-sty-1-0-goi-lệnh-mới-lam-dề-thi-va-bai-tập/
Hy vọng bài viết có ích cho việc tổng hợp các bài toán trên diễn đàn
 

Attachments

Last edited:

Quảng cáo

Top