Lực tác dụng vào điểm treo vào thời điểm 0.5(s) là?

Bài toán
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu dưới có vật m=0,5 kg, phương trình dao động của vật là : $x=10\sin \pi t\left(cm\right).$ Lấy $g=10m/s^2$. Lực tác dụng vào điểm treo vào thời điểm 0,5 (s) là?
 
Solution
Viết lại phương trình dưới dạng $x=10\cos \left(\pi t-\dfrac{\pi}{2}\right)$.
Chu kì $T = 2$ s.
Từ phương trình suy ra tại thời điểm $t=0$ vật ở vị trí cân bằng đi theo chiều dương, nên sau thời gian $t=0,5 =\dfrac{T}{4}$ vật sẽ đến biên dương.
Lực tác dụng lên điểm treo là lực đàn hồi nên $F= k\left(\Delta l+A\right)$.
Với $k=m \omega ^2 = 0,5.\pi ^2 = 5$ và $\Delta l = \dfrac{g}{\omega ^2} = 1$.
Suy ra $F=5,5$ N

A Tũn

Member
Viết lại phương trình dưới dạng $x=10\cos \left(\pi t-\dfrac{\pi}{2}\right)$.
Chu kì $T = 2$ s.
Từ phương trình suy ra tại thời điểm $t=0$ vật ở vị trí cân bằng đi theo chiều dương, nên sau thời gian $t=0,5 =\dfrac{T}{4}$ vật sẽ đến biên dương.
Lực tác dụng lên điểm treo là lực đàn hồi nên $F= k\left(\Delta l+A\right)$.
Với $k=m \omega ^2 = 0,5.\pi ^2 = 5$ và $\Delta l = \dfrac{g}{\omega ^2} = 1$.
Suy ra $F=5,5$ N
 
Solution
$x=10\cos(\pi t-\dfrac{\pi}{2})$
tại thời điểm t=0 vật ở vị trí cân bằng d8u theo chiều dương sau thời gian $t=\dfrac{T}{4}$ vật sẽ đến biên dương. Lực tác dụng lên điểm treo là lực đàn hồi nên $F= k(\Delta l+A)$ suy ra F=5.5N
Đúng sai gì mọi người chỉ giúp nhé

Cảm ơn nhé , mà sao đọc lực tác dụng lên điểm treo là bạn biết là lực đàn hồi vậy , mình tưởng bằng lực P-F(đh) chứ
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Các chủ đề tương tự
Người tạo Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
Tăng Hải Tuân Nếu tăng gấp đôi thời gian tác dụng lực thì vận tốc cực đại của vật sau khi ngừng tác dụng lực là Bài tập Dao động cơ 1
Gin no guardian Lực kéo về tác dụng vào vật khi lò xo có chiều dài 33cm bằng? A. 0,33 Bài tập Dao động cơ 4
V Lực đàn hồi nhỏ nhất tác dụng lên vật là Bài tập Dao động cơ 1
phượng nhím Lực đàn hồi tác dụng lên giá I có độ lớn nhỏ nhất là Bài tập Dao động cơ 3
tritanngo99 Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực $F$ tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào Bài tập Dao động cơ 1
H Sau khi ngừng tác dụng lực thì biên độ là gì? Bài tập Dao động cơ 3
minhanhmia Lực đàn hồi của lò xo 2 tác dụng vào vật khi vật có li độ x=1 cm Bài tập Dao động cơ 1
V Lò xo chịu tác dụng ngoại lực Bài tập Dao động cơ 1
M Lực đàn hồi tác dụng vào vật khi vật đang đi lên với vận tốc v= 80 cm/s là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 2
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
kienduc_2000 Xác định tốc độ vật và hợp lực tác dụng lên vât tại x=-4cm Bài tập Dao động cơ 0
kienduc_2000 Con lắc lò xo nằm ngang dưới tác dụng một ngoại lực cưỡng bức Bài tập Dao động cơ 0
lethisao Cần tăng hay giảm biên độ như thế nào để thời gian ngắn nhất từ khi điểm I chịu tác dụng của lực nén Bài tập Dao động cơ 1
lethisao Khi hệ cách vị trí cân bằng 2 cm,thì độ lớn lực ma sát tác dụng lên $\Delta m$ bằng Bài tập Dao động cơ 0
LOVELY Thời gian lực đàn hồi tác dụng lên vật cùng chiều với lực phục hồi trong một chu kỳ dao động là? Bài tập Dao động cơ 7
Fờ Tu Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào? Bài tập Dao động cơ 1
C Vật m chịu tác dụng lực F không đổi Bài tập Dao động cơ 1
N Thời gian ngắn nhất từ thời điểm t = 0 đến khi lực đàn hồi tác dụng lên quả cầu có độ lớn bằng 2/3.. Bài tập Dao động cơ 4
L Hợp lực tác dụng lên chất điểm lúc t = 0,95 s có độ lớn là? Bài tập Dao động cơ 2
F Lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào vật lúc t=0,125 s là Bài tập Dao động cơ 9
hoàidien Dao động điều hòa cùng vật nhỏ khi không còn lực F tác dụng có biên độ bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 3
N Tính lực tác dụng vào B khi m có li độ 3cm Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Lực kéo về cực đại tác dụng vào vật là Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Lực tác dụng lên vật hướng chiều dương và có độ lớn 0,04N lần thứ 2015 tại thời điểm nào. Bài tập Dao động cơ 1
M Trong qua trình dao động, quãng thời gian mà lực đàn hồi do lò xo tác dụng vào vật cùng chiều với lự Bài tập Dao động cơ 1
manhtri Biên độ sau khi ngừng tác dụng lực? Bài tập Dao động cơ 5
kyubi0310 Tốc độ cực đại sau khi lực F ngừng tác dụng Bài tập Dao động cơ 1
V Lực tác dụng lên mặt bàn có GTLN,GTNN là Bài tập Dao động cơ 6
ĐỗĐạiHọc2015 Lò xo tác dụng vào tường là lực nén có độ lớn cực đại. Bài tập Dao động cơ 1
Gly1Ala2Gly Biểu thức của lực tác dụng lên điểm treo Bài tập Dao động cơ 1
M Tính biên độ dao động khi ngưng tác dụng lực Bài tập Dao động cơ 4
P Thời điểm lần thứ 2 (kể từ lúc thôi không tác dụng F) độ lớn lực tác dụng lên giá treo là 1,5N là Bài tập Dao động cơ 14
xuongrongnt Ngừng tác dụng lực F đột ngột thì lực nén do khối lượng m1 tác dụng lên mặt giá đỡ có giá trị nhỏ Bài tập Dao động cơ 1
V Lực tác dụng lên mặt bàn lớn nhất và nhỏ nhất Bài tập Dao động cơ 1
datanhlg Tại thời điểm nào lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên vật có giá trị nhỏ nhất? Bài tập Dao động cơ 5
BackSpace Tính lực tác dụng lên điểm treo LX khi động năng = 3 lần thế năng. Bài tập Dao động cơ 1
T Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần Q chịu tác dụng của lực kéo 0,2 N là Bài tập Dao động cơ 6
091031103 Hình chiếu lên trục Ox của hợp lực tác dụng lên vật có biểu thức ? Bài tập Dao động cơ 2
Tùng333 Lực tác dụng lên mặt bàn có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất là: Bài tập Dao động cơ 1
highhigh Vật m bắt đầu chịu tác dụng của lực F khi nó cách O một đoạn Bài tập Dao động cơ 8
chinhanh9 Độ lớn của lực cản tác dụng lên con lắc là? Bài tập Dao động cơ 2
Oneyearofhope Lực đàn hồi cực đại tác dụng vào lò xo trong quá trình dao động. Bài tập Dao động cơ 3
L Độ lớn lực ma sát tác dụng lên m bằng Bài tập Dao động cơ 1
H Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên điểm M ? Bài tập Dao động cơ 1
H Khi ngừng lực tác dụng vật dao động với biên độ bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 2
huynhcashin Xác định tốc độ của vật và hợp lực tác dụng lên vật tại vị trí x1=4(cm) Bài tập Dao động cơ 3
inconsolable Giá trị của lực tổng hợp tác dụng lên vật cực đại là: Bài tập Dao động cơ 9
San Bằng Tất Cả Khi đi qua vị trí có li độ – 4 cm, lực tác dụng lên vật có độ lớn Bài tập Dao động cơ 14
NTH 52 Lực đàn hồi tổng hợp tác dụng lên vật khi vật có li độ 1 cm là? Bài tập Dao động cơ 2
Vua Độc Dược Quãng thời gian mà lực kéo về và lực đàn hồi tác dụng vào vật cùng chiều với nhau là? Bài tập Dao động cơ 1

Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top