Tìm giá trị $T_2$

Bài toán
Hai chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục nằm ngang $Ox$, cùng biên độ $5 cm$, chu kì của chúng lần lượt là $T_1 = 0,2s$ và $T_2$. Lúc đầu cả hai chất điểm cùng xuất phát từ vị trí có li độ $2,5 cm$ và sau khoảng thời gian ngắn nhất là $\dfrac{1}{39}s$ chúng có cùng li độ. Khi đó giá trị của $T_2$ là:
A. $0,125s$
B. $0,1s$
C. $0,5s$
D. $0,25s$
 
Bài toán
Hai chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục nằm ngang Ox, cùng biên độ 5 cm, chu kì của chúng lần lượt là $T_1 = 0,2s$ và $T_2$. Lúc đầu cả hai chất điểm cùng xuất phát từ vị trí có li độ 2,5 cm và sau khoảng thời gian ngắn nhất là 1/39s chúng có cùng li độ. Khi đó giá trị của $T_2$ là:
A. 0,125s
B. 0,1s
C. 0,5s
D. 0,25s
Hai vật gặp nhau ngắn nhất khi $(\omega_1 + \omega_2 ) t = \dfrac{2\pi}{3}$
$\Rightarrow$ $ \dfrac{2\pi}{0,2}+\dfrac{2\pi}{T_2}=\dfrac{78\pi}{3}$
$\Rightarrow $ $T_2 = 0,125 s$ .A
 
Bài toán
Hai chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục nằm ngang $Ox$, cùng biên độ $5 cm$, chu kì của chúng lần lượt là $T_1 = 0,2s$ và $T_2$. Lúc đầu cả hai chất điểm cùng xuất phát từ vị trí có li độ $2,5 cm$ và sau khoảng thời gian ngắn nhất là $\dfrac{1}{39}s$ chúng có cùng li độ. Khi đó giá trị của $T_2$ là:
A. $0,125s$
B. $0,1s$
C. $0,5s$
D. $0,25s$
Bạn xem lại xem cùng li độ hay cùng tọa độ hộ mình với.
Thử đáp án chả có cái nào đúng cả.
 
Em thử viết phương trình dao động của hai vật hộ chị đi. Thanks so muchs
Để tgian ngắn nhất thì 2 vật phải đang hướng ra vị trí biên
$x_1=A\cos(\omega_1t-\dfrac{\pi}{3})$
$x_2=A\cos(\omega_2t-\dfrac{\pi}{3})$
$x_1=x_2 \to \omega_1t-\dfrac{\pi}{3}=-(\omega_2t-\dfrac{\pi}{3})+k2{\pi}$
$(\omega_1+\omega_2)t=\dfrac{2\pi}{3}+k2{\pi}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Để tgian ngắn nhất thì 2 vật phải đang hướng ra vị trí biên
$x_1=A\cos(\omega_1t-\dfrac{\pi}{3})$
$x_2=A\cos(\omega_2t-\dfrac{\pi}{3})$
$x_1=x_2$ $\omega_1t-\dfrac{\pi}{3}=-(\omega_2t-\dfrac{\pi}{3})+k2{\pi}$
Bài này không phải là tìm $\omega_{2}$ để khoảng thời gian ngắn nhất có cùng li độ. Bài này nếu mình làm thì xét 4 trường hợp nhưng dài quá. Mình đang tìm cách phù hợp với thi đại học
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Để tgian ngắn nhất thì 2 vật phải đang hướng ra vị trí biên
$x_1=A\cos(\omega_1t-\dfrac{\pi}{3})$
$x_2=A\cos(\omega_2t-\dfrac{\pi}{3})$
$x_1=x_2 \to \omega_1t-\dfrac{\pi}{3}=-(\omega_2t-\dfrac{\pi}{3})+k2{\pi}$
$(\omega_1+\omega_2)t=\dfrac{2\pi}{3}+k2{\pi}$
Với mỗi $\omega_{2}$ riêng thì khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật có cụng li độ là khác nhau. Nếu đề nói tìm $\omega_{2}$ để có khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật có cùng li độ là nhỏ nhất thì mới làm thế này
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega $ Bài tập Dao động cơ 2
Như Trang Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega$ Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Tìm giá trị của biên độ tổng hợp? Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega$ ? Bài tập Dao động cơ 1
V Giá trị m3, a3 cần tìm bằng? Bài tập Dao động cơ 2
C Tìm $A_{1}$ để $A_{2}$ có giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 1
Kirito Tìm $A_{2}$ khi $A_{1}$ đạt giá trị lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
K Tìm giá trị $\alpha _{o}$ Bài tập Dao động cơ 2
Jeremy Nguyễn Tìm góc ACB gần với giá trị nào sau đây nhất (tính theo độ) Bài tập Dao động cơ 10
BackSpace Tìm thời điểm đầu tiên lực đàn hồi bằng nửa giá trị cực đại. Bài tập Dao động cơ 0
hoankuty Tìm giá trị nhỏ nhất của F? Bài tập Dao động cơ 6
H Tìm số lần vật đạt giá trị vận tốc theo yêu cầu đề bài Bài tập Dao động cơ 10
superstar Tìm giá trị của F Bài tập Dao động cơ 9
L Tìm điều kiện về giá trị V0 để vật nặng dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 0
P Tìm biên độ A1 để A2 đạt giá trị cực đại? Bài tập Dao động cơ 31
H Tìm điều kiện về giá trị $v_0$ để vật nặng dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Bé ss minki Tìm A max Bài tập Dao động cơ 2
Đạt QH Tìm cơ năng của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
keyhaii Tìm chu kì dao động, nếu sau khi thả ra nó dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
monmaru188 Tìm chu kì dao động của vật và lực căng dây lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Bài toán tìm tỉ số t1/t2 Bài tập Dao động cơ 2
monmaru188 Tìm thời gian ngắn nhất để con lắc đi được quãng đường s = 6 cm Bài tập Dao động cơ 11
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm chiều dài lò xo khi hai vật rời nhau Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tìm góc nhọn a Bài tập Dao động cơ 0
tritanngo99 Tìm $x,v$ của vật khi lò xo có chiều dài $45(cm)$. Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
H Tìm chu kì dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
R Tìm công thức của chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 1
thaoqn99 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 0
thaoqn99 Tìm tốc độ trung bình Bài tập Dao động cơ 2
M Tìm biên độ lúc sau Bài tập Dao động cơ 2
FireStorm Tìm $v_{0}$ Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Tìm $\varphi, k$ Bài tập Dao động cơ 6
T Tìm biên độ A Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm biên độ của vật sau khi thang máy rơi Bài tập Dao động cơ 0
N Tìm chu kỳ dao động Bài tập Dao động cơ 0
C Tìm tỉ số $\dfrac{\triangle l}{l}$ Bài tập Dao động cơ 1
Hoài Thương Tìm biên độ của các dao động thành phần. Bài tập Dao động cơ 3
isala Tìm quãng đường đi được trong giây thứ 2013 Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm tốc độ dao động cực đại của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
O Tìm lực nén cực đại của lò xo Bài tập Dao động cơ 4
O Tìm thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kỳ Bài tập Dao động cơ 2
Satoh Aki Tìm biên độ dao động tổng hợp? Bài tập Dao động cơ 1
Tú Zô Tìm biên độ A ? Bài tập Dao động cơ 1
Rosemary Pham Tìm li độ của N tại thời điểm t Bài tập Dao động cơ 11
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top