Biết rằng ${\omega_1}^2+{\omega_2}^2 =a$. Tính $\omega_2$

Tàn

Super Moderator
Super Moderator
Bài toán
Cho mạch RLC có $R^2.C<2L$. Đặt điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos(\omega t)$ vào đoạn mạch, trong đó $U$ không đổi , tần số góc $\omega$ thay đôi. Khi $\omega=\omega_1$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm bằng điện áp hai đầu đoạn mạch. Khi $\omega=\omega_2$ thì điện áp trên hai đầu cuộn cảm cực đại. Biết rằng ${\omega_1}^2+{\omega_2}^2 =a$. Tính $\omega_2$

A. $\sqrt{\dfrac{2a}{3}}$.

B. $\sqrt{\dfrac{2a}{5}}$.

C. $\sqrt{\dfrac{5a}{3}}$.

D. $\sqrt{\dfrac{5a}{2}}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Chuyên mục

ngocnhat95

Active Member
Bài toán
Cho mạch RLC có $R^2.C<2L$. Đặt điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos(\omega t)$ vào đoạn mạch, trong đó $U$ không đổi , tần số góc $\omega$ thay đôi. Khi $\omega=\omega_1$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm bằng điện áp hai đầu đoạn mạch. Khi $\omega=\omega_2$ thì điện áp trên hai đầu cuộn cảm cực đại. Biết rằng ${\omega_1}^2+{\omega_2}^2 =a$. Tính $\omega_2$

A. $\sqrt{\dfrac{2a}{3}}$.

B. $\sqrt{\dfrac{2a}{5}}$.

C. $\sqrt{\dfrac{5a}{3}}$.

D. $\sqrt{\dfrac{5a}{2}}$
Bài Làm:

Để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm bằng điện áp hai đầu đoạn mạch thì :
$Z_L=\sqrt{R^2+(Z_L-Z_C)^2} $ hay $\omega_1=\dfrac{1}{\sqrt{2LC-(RC)^2}}$
Để điện áp trên hai đầu cuộn cảm cực đại thì :$ \omega_2 =\dfrac{1}{\sqrt{LC- \dfrac{(RC)^2}{2}}}$
Do đó: $\omega_1=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\omega_2$
Suy ra $\dfrac{3}{2}\omega^2_2=a^2$ Nên chọn A
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Comment

__Black_Cat____!

Well-Known Member
Bài Làm:

Để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm bằng điện áp hai đầu đoạn mạch thì :
$Z_L=\sqrt{R^2+(Z_L-Z_C)^2} $ hay $\omega_1=\dfrac{1}{\sqrt{2LC-(RC)^2}}$
Để điện áp trên hai đầu cuộn cảm cực đại thì :$ \omega_2 =\dfrac{1}{\sqrt{LC- \dfrac{(RC)^2}{2}}}$
Do đó: $\omega_1=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\omega_2$
Suy ra $\dfrac{5}{2}\omega^2_2=a^2$ Nên chọn B
A Chứ nhỉ:big_smile:
 
Comment
Các chủ đề tương tự
Người tạo Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
manhtung Biết rằng sau mỗi chu kỳ năng lượng mất đi 1% và chu kì dao động là 2s. Tìm t Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân L biến thiên Tìm giá trị lớn nhất biết rằng P1 = P6? Bài tập Điện xoay chiều 1
U Lệch pha Biết $\varphi_1+\varphi_2=90^o$, giá trị của U là Bài tập Điện xoay chiều 1
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
T Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Tính công suất đó Bài tập Điện xoay chiều 1
xuanhoang281 Truyền tải điện Tìm số máy đã tăng thêm biết hiệu điện thế nơi truyền tải không đổi, các máy tiêu thụ điện ổn định v Bài tập Điện xoay chiều 2
M Tìm mối liên hệ giữa cảm kháng và điện trở biết cuộn cảm là thuần cảm. Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Hãy cho biết đã thay đổi $f_{1}$ bao nhiêu phần trăm? Bài tập Điện xoay chiều 5
hoankuty Tìm $r, Z_{C}; Z_{L}$ biết chúng đều có trị số nguyên Bài tập Điện xoay chiều 0
inconsolable f biến thiên Tính R biết $\omega_{1}-\omega_{2}=90\pi$ Bài tập Điện xoay chiều 12
N Hộp đen Cho biết X, Y là những phần tử nào và tính giá trị của các phần tử đó? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Hộp đen Những thông tin trên cho biết X chứa: Bài tập Điện xoay chiều 2
maiceo Biết $U_{cd}=\sqrt{2}U_C $ và $U=U_C$, đoạn mạch này chứa? Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng Tính $r$ khi biết công suất và các điện áp. Bài tập Điện xoay chiều 5
N Biết $U_{cd}=\sqrt{2}U_{c} $ và $U=U_{c}$ đoạn mạch này Bài tập Điện xoay chiều 8
tuanbnspin Truyền tải điện Biết công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi : Hệ số công suất là Bài tập Điện xoay chiều 5
H f biến thiên Tìm tần số của đoạn mạch AMNB khi biết hệ số công suất của AM, NB Bài tập Điện xoay chiều 2
levietnghials Lệch pha Biết hiệu điên thế hiệu dung hai đầu tụ điện là $100V$. $U_o$ có giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 1
haruki C biến thiên Tính giá trị $C_0$ và $U_{min}$ khi biết R, r, L và $U_{AB}$. Bài tập Điện xoay chiều 4
dtdt95 R biến thiên Biết $U_{C1}=2U_{C2} , U_{R2}=2U_{R1}$. Xác định $ \cos _{\varphi 1} ; \cos _{\varphi 2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
D f biến thiên Tìm $U_{L \, \max}$ và $U_{L \, \min}$ khi biết $\omega \in [100 \pi \, ; \, 200 \pi]$ và các yếu tố Bài tập Điện xoay chiều 10
Tăng Hải Tuân Tức thời Xác định biểu thức $i_{RLC}$ biết $i_{RC}, i_{RL}, R=60\Omega$ Bài tập Điện xoay chiều 1
V Chứng minh rằng trong số 4 đường dây nối ấy có 1 đường dây tại đó cường độ dòng điện luôn bằng 0 Bài tập Điện xoay chiều 0
GS.Xoăn Chứng minh rằng: $P_2 \geq \dfrac{8}{9} P_1$ Bài tập Điện xoay chiều 1
H f biến thiên Omega biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 0
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu. Bài tập Điện xoay chiều 0
L Nếu mắc nối tiếp thêm tụ có điện dung $C$ sao cho $2LC\omega ^{2}=1$ thì cường độ hiệu dụng là? Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị $\omega _{Lmax}$ gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 3
BoythichFAP Giá trị $\omega _{0}$ gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 3
caubamcc01 Điều chỉnh $\omega $ để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại Bài tập Điện xoay chiều 0
NTH 52 f biến thiên Khi điều chỉnh $\omega$ để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao n Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Tức thời Tỉ số $\dfrac{R}{\omega L}$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
Trà My HVCS f biến thiên Tính $\omega$ Bài tập Điện xoay chiều 3
minhtangv Để công suất của mạch vẫn là 32W thì $\omega =\omega _2$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
P $\omega $ có thể nhận giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer f biến thiên Xác định hệ số công suất của mạch ứng với $\omega _{1}$ và $\omega _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer Giả sử $LC \omega^{2}$ =1, lúc đó, điện áp hai đầu cuộn dây lớn hơn U khi Bài tập Điện xoay chiều 1
H f biến thiên Hệ số công suất của mạch khi $\omega =\omega _{2}$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
Nguyễn Duy Khôi R biến thiên Hỏi khi điện trở bằng $R=18 \Omega$ thì mạch tiêu thụ công suất bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
geomineq f biến thiên Thay đổi $\omega $ để ${{U}_{RL}}$ max Bài tập Điện xoay chiều 5
geomineq Giá trị của ${{\omega }_{0}}$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
chinhanh9 Gía trị của R và $\omega$ tương ứng là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu C biến thiên Tần số góc $\omega $ của dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 5
inconsolable Tần số $\omega$ của nguồn điện xoay chiều bằng : Bài tập Điện xoay chiều 4
huynhcashin f biến thiên Hỏi hai mạch trên mắc nối tiếp thì cộng hưởng khi $\omega $ bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 Dòng điện $i=4\cos ^{2}\omega t\left(A\right)$ có giá trị hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 R biến thiên Giá trị của $\omega $ là Bài tập Điện xoay chiều 1
tisdadu R biến thiên Tần số góc $\omega$ bằng bao nhiêu để hiệu điện thế $U_{RL}$ không phụ thuộc vào R? Bài tập Điện xoay chiều 4
vat_ly_oi Cho dòng điện xoay chiều $i = I_o \sin \omega t$ (A) chạy qua thì hiệu điện thế u giữa hai đầu R là: Bài tập Điện xoay chiều 1

Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top