Truyền tải điện Hao phí truyền tải giảm đi 100 lần so với trường hợp đầu thì phải nâng HĐT 2 đầu máy phát điện lên?

Bài toán:
Trong quá trình truyền tải điện năng từ máy phát điện đến nơi tiêu thụ, công suất nơi tiêu thụ(tải) luôn giữ không đổi. Khi hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tải là $U$ thì độ giảm thế trên đường dây bằng $0,1U$. Giả sử hệ số công suất nơi tiêu thụ là 1. Để hao phí truyền tải giảm đi $100$ lần so với trường hợp đầu thì phải nâng hiệu điện thế 2 đầu máy phát điện lên
A. $20,01U$
B. $10,01U$
C. $9,1U$
D. $100U$

P/s: Bài này đáp án là B nhưng mình chỉ tính được ra $C$. Đề chuyên Vinh 2013
 
Đáp đề Vinh sai chắc. Câu này C.

Công suất hao phí giảm 100 lần tức I giảm 10 lần nên
$\dfrac{I_1}{I_2}=10\rightarrow \dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{1}{10}\rightarrow \dfrac{\Delta U_1}{\Delta U_2}=10$
$U_{O1}=U_1+\Delta U_1=1,1U_1$
$U_{O2}=U_2+\Delta U_2=10U_1+\dfrac{\Delta U_1}{10}=10U_1+\dfrac{0,1U_1}{10}=10,01U_1$
Lập tỉ số ta được $\dfrac{U_{O2}}{U_{O1}}=9,1.$
 
Đáp đề Vinh sai chắc. Câu này C.

Công suất hao phí giảm 100 lần tức I giảm 10 lần nên
$\dfrac{I_1}{I_2}=10\rightarrow \dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{1}{10}\rightarrow \dfrac{\Delta U_1}{\Delta U_2}=10$
$U_{O1}=U_1+\Delta U_1=1,1U_1$
$U_{O2}=U_2+\Delta U_2=10U_1+\dfrac{\Delta U_1}{10}=10U_1+\dfrac{0,1U_1}{10}=10,01U_1$
Lập tỉ số ta được $\dfrac{U_{O2}}{U_{O1}}=9,1.$
Mình cũng tính được c.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Mình lại ra 9,01 ! @@
$U_1I_1 = I_1^2R + P$ (1)
$\rightarrow P = 0,9.U_1I_1$ (2)
$U_2I_2 = I_2^2R +P \rightarrow U_2.\dfrac{I_1}{10} = \dfrac{I_1^2}{100}.R + P \rightarrow 10U_2I = I_1^2R + 100P$ (3)
$Từ \left(1\right)\left(2\right)\left(3\right) \rightarrow 10U_2 -U_1 = 99.0,9U_1 \rightarrow U_2 = 9,01.U_1$
 
Mình lại ra 9,01 !@@
$U_1I_1 = I_1^2R + P$ (1)
$\rightarrow P = 0,9.U_1I_1$ (2)
$U_2I_2 = I_2^2R +P \rightarrow U_2.\dfrac{I_1}{10} = \dfrac{I_1^2}{100}.R + P \rightarrow 10U_2I = I_1^2R + 100P$ (3)
$Từ (1)(2)(3) \rightarrow 10U_2 -U_1 = 99.0,9U_1 \rightarrow U_2 = 9,01.U_1$
Ai có sách giải toán vật lý 12 của bùi quang hân thì mở trang 290 ra đọc và suy ngẫm nhá... nhìn pc đau eyes quá =)))
 
mình cũng tính được c.
Đối với dạng bài này có công thức tong quát , ai nhớ được thì nhớ
$\dfrac{U'}{U}= \dfrac{100+n}{10(n+1)}$ với $\Delta U=n.U1$
Ai có sách giải toán vật lý 12 của bùi quang hân thì mở trang 290 ra đọc và suy ngẫm nhá... nhìn pc đau eyes quá =)))
Mình đã xem, sr, mình đọc nhầm đề thành hiệu điện thế cung cấp là U
Thảo luân
Đúng nôi quy

Có ý thức
Cùng với
Viết hoa đầu câu
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán:
Trong quá trình truyền tải điện năng từ máy phát điện đến nơi tiêu thụ, công suất nơi tiêu thụ(tải) luôn giữ không đổi. Khi hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tải là $U$ thì độ giảm thế trên đường dây bằng $0,1U$. Giả sử hệ số công suất nơi tiêu thụ là 1. Để hao phí truyền tải giảm đi $100$ lần so với trường hợp đầu thì phải nâng hiệu điện thế 2 đầu máy phát điện lên
A. $20,01U$
B. $10,01U$
C. $9,1U$
D. $100U$

P/s: Bài này đáp án là B nhưng mình chỉ tính được ra $C$. Đề chuyên Vinh 2013
Các bạn xem xét 2 bài này. So sánh giống và khác nhau giữa chúng:
 
Bài toán:
Trong quá trình truyền tải điện năng từ máy phát điện đến nơi tiêu thụ, công suất nơi tiêu thụ(tải) luôn giữ không đổi. Khi hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tải là $U$ thì độ giảm thế trên đường dây bằng $0,1U$. Giả sử hệ số công suất nơi tiêu thụ là 1. Để hao phí truyền tải giảm đi $100$ lần so với trường hợp đầu thì phải nâng hiệu điện thế 2 đầu máy phát điện lên
A. $20,01U$
B. $10,01U$
C. $9,1U$
D. $100U$

P/s: Bài này đáp án là B nhưng mình chỉ tính được ra $C$. Đề chuyên Vinh 2013
Đã tìm hiểu được tại sao ?
Ta có
$\sqrt{\dfrac{P_2}{P_1}}=\dfrac{I_2}{I_1}=\dfrac{1}{10}$
Công suất nhận được không đổi
$U_1I_1=U_2I_2$
$\Rightarrow$ $\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{I_2}{I_1}=\dfrac{1}{10}$

$\Delta U_1=0,1U$
Điện áp hai đầu máy phát điện
$U'=U_2+\Delta U_2=10U_1+\dfrac{\Delta U_1}{10}=10U+\dfrac{0,1U}{10}=10.01U$

Đáp án B
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Đáp đề Vinh sai chắc. Câu này C.

Công suất hao phí giảm 100 lần tức I giảm 10 lần nên
$\dfrac{I_1}{I_2}=10\rightarrow \dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{1}{10}\rightarrow \dfrac{\Delta U_1}{\Delta U_2}=10$
$U_{O1}=U_1+\Delta U_1=1,1U_1$
$U_{O2}=U_2+\Delta U_2=10U_1+\dfrac{\Delta U_1}{10}=10U_1+\dfrac{0,1U_1}{10}=10,01U_1$
Lập tỉ số ta được $\dfrac{U_{O2}}{U_{O1}}=9,1.$
Sao hao phí giảm 100 thì i giảm 10vậy
 
Bài toán:
Trong quá trình truyền tải điện năng từ máy phát điện đến nơi tiêu thụ, công suất nơi tiêu thụ(tải) luôn giữ không đổi. Khi hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tải là $U$ thì độ giảm thế trên đường dây bằng $0,1U$. Giả sử hệ số công suất nơi tiêu thụ là 1. Để hao phí truyền tải giảm đi $100$ lần so với trường hợp đầu thì phải nâng hiệu điện thế 2 đầu máy phát điện lên
A. $20,01U$
B. $10,01U$
C. $9,1U$
D. $100U$

P/s: Bài này đáp án là B nhưng mình chỉ tính được ra $C$. Đề chuyên Vinh 2013
Các bạn đọc đề kỹ nhé,. Đề hỏi Up lúc sau bằng bao nhiêu lần U tiêu thụ. Nếu ra 9,1 là Up lúc sau gấp 9,1 lần Up lúc đầu(chưa phải là đáp án). Bài này ra câu B là đúng rồi
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Huy Cường Truyền tải điện Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm 100 lần so với ban đầu thì ở trạm điện cần phải Bài tập Điện xoay chiều 0
C Tính công suất hao phí trên đường dây truyền tải? Bài tập Điện xoay chiều 0
C Truyền tải điện Công suất hao phí trên đường dây và hiệu suất của quá trình truyền tải điện lần lượt là: Bài tập Điện xoay chiều 0
T Truyền tải điện Công suất điện hao phí trên đường dây tải điện là Bài tập Điện xoay chiều 4
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Truyền tải điện Tìm điện năng hao phí trên đường dây tải trong 5 giờ Bài tập Điện xoay chiều 1
ironman3_95 Truyền tải điện Tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu để công suất hao phí giảm 100 lần, P tiêu thụ không đổi? Bài tập Điện xoay chiều 16
N Công suất điện hao phí do tỏa nhiệt trên dây tải điện là Bài tập Điện xoay chiều 0
C Điện áp giữa hai cực của máy phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để công suất hao phí giảm 100 lần Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Điện áp giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trê Bài tập Điện xoay chiều 4
crazyfish2008 Truyền tải điện Giảm hao phí phải nâng điện áp lên? Bài tập Điện xoay chiều 1
kieuoanhpham Công suất hao phí trên đường dây truyền tải Bài tập Điện xoay chiều 4
Alitutu MPĐ Công suất hao phí giảm bao nhiêu lần Bài tập Điện xoay chiều 4
Alitutu Truyền tải điện Số tiền doanh nghiệp bỏ ra để khấu hao là Bài tập Điện xoay chiều 1
P Truyền tải điện Để giảm công suất hao tổn trên đường dây tải điện 100 lần thì điện áp giữa hai cực của một trạm phát Bài tập Điện xoay chiều 0
chinhanh9 Chi phí mà cơ sở sản xuất này phải thanh toán cho nhà máy điện hàng tháng (30 ngày) là: Bài tập Điện xoay chiều 1
triminhdovip137 MPĐ Chi phí phải thanh toán hàng tháng là? Bài tập Điện xoay chiều 1
P Điện năng được truyền từ 1 nhà máy phát điện nhỏ đến 1 khhu công nghiệp(KCN) bằng đường dây tải... Bài tập Điện xoay chiều 0
Y Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải lúc đầu là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
123anh Điện áp nơi truyền là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
H Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải ban đầu gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
minhtangv Truyền tải điện Bài tập truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 2
I Truyền tải điện Truyền tải điện có máy biến áp Bài tập Điện xoay chiều 2
H Hiệu suất truyền tải điện năng là Bài tập Điện xoay chiều 0
I Truyền tải điện Điện trở trên đường dây truyền tải Bài tập Điện xoay chiều 1
T Truyền tải điện Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu điện thế hiệu d Bài tập Điện xoay chiều 0
Hải Quân Nếu điện áp tại đầu truyền đi tăng từ U lên 4U thì công suất điện cung cấp cho khu dân cư tăng từ P? Bài tập Điện xoay chiều 3
ĐỗĐạiHọc2015 Hiệu suất truyền tải ban đầu H có thể là Bài tập Điện xoay chiều 1
xuanhoang281 Truyền tải điện Tìm số máy đã tăng thêm biết hiệu điện thế nơi truyền tải không đổi, các máy tiêu thụ điện ổn định v Bài tập Điện xoay chiều 2
dhdhn Công suất truyền tải là? Bài tập Điện xoay chiều 4
H Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là Bài tập Điện xoay chiều 2
Thanh THĐ Truyền tải điện Khi một tổ máy ngừng hoạt động thì hiệu suất truyền tải vẫn trên đường dây đó là: Bài tập Điện xoay chiều 7
hao.baobinh10 Hiệu suất truyền tải của đường dây đó là Bài tập Điện xoay chiều 2
S Truyền tải điện Khi điện áp truyền đi là 3U , nhà máy cung cấp đủ điện năng cho Bài tập Điện xoay chiều 4
hao.baobinh10 Phải tăng điện áp nơi truyền đi lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 6
Phạm Minh Đức Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải điện năng trên đường dây đó là ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Gem Điện áp hiệu dụng để đưa lên 2 đầu đường dây truyền tải là Bài tập Điện xoay chiều 3
JDieen XNguyeen Tăng điện áp nơi truyền tải lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 2
Alitutu Truyền tải điện Nếu tăng điện áp trước khi truyền đi lên 3 lần thì hiệu suất truyền tải bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
superstar Vận tốc truyền sóng trên dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable Bài toán về truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 3
ohana1233 Truyền tải điện Điện áp truyền đi là 3U, nhà máy này cung cấp đủ điện năng cho Bài tập Điện xoay chiều 9
LeLinh Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
rainmeteror Truyền tải điện Hiệu suất quá trình truyền tải điện Bài tập Điện xoay chiều 2
T Truyền tải điện Nếu điện áp truyền đi là 4U thì trạm phát này cung cấp đủ điện năng cho Bài tập Điện xoay chiều 1
Cherry MBA Tính độ giảm thế năng trên đường dây và công suất truyền tải nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 1
ShiroPin Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải điện là Bài tập Điện xoay chiều 4
triminhdovip137 Truyền tải điện Hiệu suất quá trình truyền tải Bài tập Điện xoay chiều 2
Demonhk Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải điện là bao nhiêu ? Bài tập Điện xoay chiều 1
N Truyền tải điện Nếu tăng điện áp giữa hai đầu đường dây tải thành 40kV thì hiệu suất truyền tải là: Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân Bài tập máy biến áp, truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 16
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top