Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn...

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R=100 căn 3 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L, đoạn mạch MB có tụ điện với dung kháng 200, biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha nhau pi/6, giá trị cảm kháng bằng:
A. 50 căn 3
B. 100
C. 100 căn 3
D. 300
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Mọi người giúp mình bài này với Đặt điện áp u=U 2pift(f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm... Dòng điện xoay chiều 1
P Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC Dòng điện xoay chiều 0
T Tụ điện có ghi 400ACV -50Hz hỏi hiệu điện thế hiệu dụng lớn nhất đặt vào tụ là bao nhiêu ... Dòng điện xoay chiều 1
B Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R cuộn cảm tụ điện mắt nối tiếp biết cảm kháng... Dòng điện xoay chiều 2
NgọcÁnh... Mạch điện xoay chiều rlc mắc nối tiếp R=100, L=2/π, C=100/π mắc nối tiếp vào mạch xoay chiều... Dòng điện xoay chiều 1
Lại Nam Anh Truyền tải điện Giữ nguyên điện áp nơi phát thì công suất phát vào ngày nóng đã tăng lên bao nhiêu lần so vs ngày thường? Dòng điện xoay chiều 2
T Giá trị tức thời của cường độ dòng điện (Câu 27 mã đề 201 năm 2017) Dòng điện xoay chiều 0
Snow In June C biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch? Dòng điện xoay chiều 1
Đạt QH Điện áp hiệu dụng hai dầu đoạn mạch AM Dòng điện xoay chiều 4
A Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu cuộn dây và điện áp hai đầu mạch điện có giá trị nhỏ nhất Dòng điện xoay chiều 6
tran thanhbinh Điện áp cực đại của đoạn mạch AB là: Dòng điện xoay chiều 1
V Biểu thức tính công suất tỏa nhiệt trung bình của dòng điện xoay chiều Dòng điện xoay chiều 1
NTH 52 Các bài điện xoay chiều trong đề thi thử lần 4 /2013 của diễn đàn vật lí phổ thông Dòng điện xoay chiều 12
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top