Tính vận tốc cực đại của dao động điều hòa

Bài toán
Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox, với O là vị trí cân bằng của vật. Người ta thấy ba thời điểm liên tiếp $t_{1}, t_{2}, t_{3}$ vật có gia tốc lần lượt là $a_{1}, a_{2}, a_{3}$. Biết $t_{3}-t_{1}=2\left(t_{3}-t_{2}\right)=0,1\pi \left(s\right);$
$a_{1}=-a_{2}=-a_{3}=1 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Tính vận tốc cực đại của dao động điều hòa.
A. $0,1\sqrt{2}\left(\text{m}/\text{s}\right)$
B. $0,2\sqrt{2}\left(\text{m}/\text{s}\right)$
C. $0,2 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
D. $0,1 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Từ a1=-a2=-a3 thì ta xác định trên vòng tròn lượng giác 2 trường hợp:
+TH1:a2, a3 đối xứng nhau qua trục tung ở vị trí x dương và a1, a2 đx qua trục hoành:
Từ đó ta dễ có t3-t1=T/2 từ đó dễ dàng được $\omega =10$, t3-t2=T/4 và a2=-1 m/s
ta tính được A=2cm nên ta có đáp án là C.
+TH2:a2, a3 đối xứng nhau qua trục tung ở vị trí x dương và a1, a3 đx qua trục hoành:
Từ đk về thời gian đề cho TH này chỉ thỏa mãn khi vật ở vị trí cân bằng nên loại TH này.
(Ai vẽ cho tớ cái hình với @@)
 
Từ a1=-a2=-a3 thì ta xác định trên vòng tròn lượng giác 2 trường hợp:
+TH1:a2, a3 đối xứng nhau qua trục tung ở vị trí x dương và a1, a2 đx qua trục hoành:
Từ đó ta dễ có t3-t1=T/2 từ đó dễ dàng được $\omega =10$, t3-t2=T/4 và a2=-1 m/s
ta tính được A=2cm nên ta có đáp án là C.
+TH2:a2, a3 đối xứng nhau qua trục tung ở vị trí x dương và a1, a3 đx qua trục hoành:
Từ đk về thời gian đề cho TH này chỉ thỏa mãn khi vật ở vị trí cân bằng nên loại TH này.
(Ai vẽ cho tớ cái hình với @@)
Hình nè! Nhưng theo hình vẽ thì $a_2, a_3$ đối xứng qua trục hoành và $a_1, a_2$ đối xứng qua trục tung chứ nhỉ? Vì $a_2, a_3$ cùng dấu và đều trái dấu với $a_1$. Và do $a_2=-1\dfrac{m}{s^2} \Rightarrow x=-\dfrac{a}{\omega ^2}=1cm$
$ \Rightarrow A=\sqrt 2cm \Rightarrow v_{max}=\omega. A=10\sqrt 2$ cm/s
$ \Rightarrow v_{max}=0,1\sqrt 2$ m/s. Chọn A.
20150724_144818.jpg
 
Last edited:
Hình nè! Nhưng theo hình vẽ thì $a_2,a_3$ đối xưng qua trục hoành và $a_1,a_2$ đối xứng qua trục tung chứ nhỉ? Vì $a_2,a_3$ cùng dấu và đều trái dấu với $a_1$. Và do $a_2=-1\dfrac{m}{s^2} \Rightarrow x=-\dfrac{a}{\omega ^2}=1cm$
$ \Rightarrow A=\sqrt 2cm \Rightarrow v_{max}=\omega .A=10\sqrt 2$ cm/s
$ \Rightarrow v_{max}=0,1\sqrt 2$ m/s. Chọn A.
View attachment 1799
Dạ em đọc đề không kĩ chổ 3 thời điểm liên tiếp với nhầm góc 45 mà ra A=2cm nên sai, cảm ơn thầy, ve hình bằng phần mềm sao đang lên thầy @@
 
A1=a2=-a3 và t3-t1=3(t3-t2). Tại thời điểm t3 chất điểm có vận tốc
$\sqrt{3}$ m/s và sau thời điểm này pi/30 s thì li độ cực đại. Gia tốc cực đại của chất điểm bằng?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Biết li độ tại thời điểm t tính vận tốc tại thời điểm $t+0,125s$ Bài tập Dao động cơ 7
Đông Hoa Đế Quân Tính vận tốc $v_0$ Bài tập Dao động cơ 2
Học Lý Vận tốc trung bình tính từ thời điểm ban đầu đến vị trí động năng bằng 1/3 thế năng lần thứ 2 là Bài tập Dao động cơ 9
H Tại vị trí lực căng dây bằng 2 lần lực căng dây cực tiểu tính vận tốc vật Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tính vận tốc và gia tốc của vật khi dây treo có góc lệch $\alpha =\dfrac{\alpha _0}{\sqrt{3}} rad.$ Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Tính vận tốc của tàu Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Tính khoảng cách hai vị trí khi vật 1 dao động có vận tốc bằng không? Bài tập Dao động cơ 9
Del Enter Hãy tính vận tốc của vật ở thời điểm $t + \dfrac{1}{3}$s. Bài tập Dao động cơ 1
O Mô tả chuyển động con lắc và tính vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 5
BackSpace Độ lớn vận tốc của vật được tính theo biểu thức? Bài tập Dao động cơ 5
Halerm Dép Tính vận tốc $v_o$ Bài tập Dao động cơ 1
Huy Nguyễn Tính vận tốc cực đại của con lắc ? Bài tập Dao động cơ 2
H Sau khi dây tuột,tính góc hợp bởi vecto vận tốc của quả cầu so với phương ngang Bài tập Dao động cơ 3
phatthientai Tính vận tốc cực đại của con lắc Bài tập Dao động cơ 1
raudiep Tính độ lớn vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 7
vinh7aa Tính góc nghiêng dây treo, lực căng và vận tốc dài Bài tập Dao động cơ 1
sooley Tính khoảng cách giữa hai vật khi $m_{1}$ đổi chiều vận tốc lần thứ 2 Bài tập Dao động cơ 3
V Tính vận tốc cực đại mà vật đạt được trong quá trình dao động và quãng đường mà vật đi được cho đến Bài tập Dao động cơ 0
D Tính vận tốc cực đại của lò xo trong quá trình dao động? Bài tập Dao động cơ 6
lvcat Tính vận tốc lớn nhất của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 2
lvcat Tính vận tốc của vật tại tâm Trái Đất Bài tập Dao động cơ 4
M Một vật thực hiện dao động điều hòa với chu kỳ $T=3,14s$ và biên độ $A=4m.$ Tính vận tốc khi vật đi Bài tập Dao động cơ 1
H Tính độ lớn vận tốc khi vật đi được $10cm$ trong dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 4
dtdt95 Tính khoảng thời gian để độ lớn vận tốc của vật dao động không nhỏ hơn $2\pi cm/s$ Bài tập Dao động cơ 5
C dao động điều hòa hệ quy chiếu phi quán tính Bài tập Dao động cơ 0
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
Quang Trường Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài $l_1$ Bài tập Dao động cơ 4
Hữu Lợi Tính góc anpha và chu kì dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
H Thời gian tính từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu là Bài tập Dao động cơ 0
thẳng tiến tớ FTU Lực đàn hồi thay đổi khoảng 2N đến 9N. Tính m Bài tập Dao động cơ 8
L Tính chu kì dao động của con lắc đơn vướng đinh Bài tập Dao động cơ 3
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
L Tính độ cứng lò xo Bài tập Dao động cơ 3
H M2 đi được quãng đường (tính theo cm) gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 0
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
H Tính Vo ? Bài tập Dao động cơ 5
thang cuong Tính biên độ dao động cua vật chịu td ngoại lực Bài tập Dao động cơ 0
truhiki Tính tỉ số độ cứng của hai lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
truhiki Tính khối lượng m của mỗi con lắc Bài tập Dao động cơ 1
M Tính I trong mạch RLC thay đổi Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tính biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
SFW02.8 Tính tiêu cự của thấu kính Bài tập Dao động cơ 0
O Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo. Bài tập Dao động cơ 0
honganle99 Tính biên độ góc $\alpha _0$? Bài tập Dao động cơ 2
L Tính chu kì dao động của thủy ngân trong bình Bài tập Dao động cơ 0
LOVELY Tính khối lượng m của vật nặng, biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
T Tính thời gian trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 1
H Tính công suất trên mạch LC Bài tập Dao động cơ 1
ghjcghj Tính từ lúc $t=0$, khoảng cách giữa hai vật lớn nhất vào thời điểm nào Bài tập Dao động cơ 4
giolanh Tính thời gian chuyển động thẳng của vật kể từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng lần thất Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top