T

20 câu trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 2

Tên Số câu đúng Điểm Thời gian làm Thời điểm nộp bài  
9b_phamthiyennhi 9b_phamthiyennhi 16/20 8 00:03:02
N Nguyễn Hoàng Hải 9a1 16/20 8 00:10:04
babii2607 babii2607 15/20 7.5 00:09:32
doanxsang doanxsang 13/20 6.5 00:02:49
Truc2k7 Truc2k7 11/20 5.5 00:05:08
docap3kkk docap3kkk 11/20 5.5 00:05:50
Z zxcvbnmasdfghjkl 11/20 5.5 00:09:40
Khánh Lyy Khánh Lyy 9/20 4.5 00:03:32
Tuyetlinh Tuyetlinh 8/20 4 00:03:04
Thuỷ Ngọc Thuỷ Ngọc 6/20 3 00:07:19
trannhatphuonganh19 trannhatphuonganh19 5/20 2.5 00:02:24
Tô Diệp Linh Tô Diệp Linh 5/20 2.5 00:04:46
Nguyên4527 Nguyên4527 5/20 2.5 00:06:16
Pthao Pthao 4/20 2 00:00:29
Ngân phương Ngân phương 4/20 2 00:03:16
Tăng Hải Tuân Tăng Hải Tuân 2/20 1 00:01:13
Phương nhi 1638 Phương nhi 1638 2/20 1 00:03:13
H Hovandoi 2/20 1 00:05:06
T The Knowledge 1/20 0.5 00:00:33
haohhbghhbg haohhbghhbg 1/20 0.5 00:00:34
Back
Top