Bài trắc nghiệm MBTI đã trở thành một chủ đề thảo luận phổ biến về tính cách và sự phân loại cá nhân. Tuy nhiên, do sự phổ biến của nó, có nhiều hiểu lầm và thông tin sai lệch được lan truyền. Điều này có thể gây nhầm lẫn và dẫn đến sự hiểu biết không chính xác về bài trắc nghiệm MBTI. Chính vì vậy, chúng ta cần làm sáng tỏ những hiểu lầm này và xác định sự thật về MBTI.

thumbnail web (9).png


1. Hiểu lầm: MBTI xác định và phân loại mọi người vào nhóm cụ thể.

Thực tế: MBTI không có ý định xếp mọi người vào nhóm cụ thể hay cho rằng chỉ có 16 loại cá nhân duy nhất. Nó chỉ đưa ra một khung tham chiếu cho tính cách và giúp ta hiểu các đặc điểm chung. Mỗi cá nhân vẫn có sự đa dạng và sự khác biệt của riêng mình.

2. Hiểu lầm: MBTI cho phép đánh giá tính cách một cách chính xác và toàn diện.

Thực tế: MBTI không thể đánh giá một cá nhân một cách chính xác và toàn diện. Nó chỉ cung cấp một phân loại tổng quan về các khía cạnh của tính cách và cung cấp một khung tham chiếu sơ bộ.

3. Hiểu lầm: MBTI không đáng tin cậy và không có cơ sở khoa học.

Thực tế: MBTI đã được phát triển dựa trên nghiên cứu và lý thuyết của Carl Jung và đưa vào sử dụng từ những năm 1940. Tuy nhiên, cần nhớ rằng nó chỉ là một công cụ tham khảo và không thể đo lường hoàn toàn tính cách của một người.

Bài trắc nghiệm MBTI có thể là một công cụ hữu ích để hiểu về tính cách của mỗi người. Tuy nhiên, chúng ta cần phải hiểu rõ rằng nó không phải là một định nghĩa hoàn chỉnh và xác định cuối cùng về tính cách. Điều quan trọng là sử dụng MBTI như một phương tiện để khám phá và hiểu bản thân, cũng như tạo mối quan hệ tốt hơn với những người xung quanh. Bằng cách loại bỏ những hiểu lầm và hiểu rõ hơn về MBTI, chúng ta có thể tận dụng công cụ này để phát triển và khám phá bản thân một cách tốt nhất.