đề thi học kỳ 2

 1. The Collectors

  Đề thi cuối học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm học 2021 - Đề số 2 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi cuối học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm học 2021 - Đề số 2 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang bao gồm 2 phần chính: trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi cuối học kỳ 2 môn Tiếng...
 2. The Collectors

  Đề thi cuối học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm học 2021 - Đề số 1 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi cuối học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm học 2021 - Đề số 1 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang bao gồm 2 phần chính: trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi cuối học kỳ 2 môn Tiếng...
 3. The Collectors

  Đề thi cuối học kỳ 2 môn Địa lí lớp 8 năm học 2021 - Đề số 1 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi cuối học kỳ 2 môn Địa lí lớp 8 năm học 2021 - Đề số 1 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 3 trang bao gồm 2 phần chính: trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi cuối học kỳ 2 môn Địa lí...
 4. The Collectors

  Đề thi cuối học kỳ 2 môn Lịch sử lớp 8 năm học 2021 - Đề số 3 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi cuối học kỳ 2 môn Lịch sử lớp 8 năm học 2021 - Đề số 3 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang bao gồm 2 phần chính: trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi cuối học kỳ 2 môn Lịch sử...
 5. The Collectors

  Đề thi cuối học kỳ 2 môn Lịch sử lớp 8 năm học 2021 - Đề số 2 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi cuối học kỳ 2 môn Lịch sử lớp 8 năm học 2021 - Đề số 2 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang bao gồm 2 phần chính: trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi cuối học kỳ 2 môn Lịch sử...
 6. The Collectors

  Đề thi cuối học kỳ 2 môn Lịch sử lớp 8 năm học 2021 - Đề số 1 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi cuối học kỳ 2 môn Lịch sử lớp 8 năm học 2021 - Đề số 1 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang bao gồm 2 phần chính: trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi cuối học kỳ 2 môn Lịch sử...
 7. The Collectors

  Đề thi cuối học kỳ 2 môn Ngữ văn lớp 7 năm học 2021 - Đề số 3 (có đáp án)

  ixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi cuối học kỳ 2 môn Ngữ văn lớp 7 năm học 2021 - Đề số 3 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 3 trang bao gồm 2 phần chính: trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi cuối học kỳ 2 môn Ngữ văn...
 8. The Collectors

  Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm học 2021 - Đề số 1 (giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm học 2021 - Đề số 1 (giải chi tiết) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 3 trang, bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận kèm đáp án và hướng dẫn giải. Trích dẫn Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh...
 9. The Collectors

  Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2021 - Đề số 3 (giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2021 - Đề số 3 (giải chi tiết) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 5 trang, bao gồm 2 phần chính: Kiểm tra đọc và viết kèm đáp án, hướng dẫn giải. Trích dẫn Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt...
 10. The Collectors

  Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2021 - Đề số 2 (giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2021 - Đề số 2 (giải chi tiết) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang, bao gồm 2 phần chính: Kiểm tra đọc và viết kèm đáp án, hướng dẫn giải. Trích dẫn Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt...
 11. The Collectors

  Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2021 - Đề số 1 (giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2021 - Đề số 1 (giải chi tiết) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 5 trang, bao gồm 2 phần chính: Kiểm tra đọc và viết kèm đáp án, hướng dẫn giải. Trích dẫn Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt...
 12. The Collectors

  Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - Đề số 3 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - Đề số 3 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 4...
 13. The Collectors

  Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - Đề số 2 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - Đề số 2 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 4...
 14. The Collectors

  Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - Đề số 1 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - Đề số 1 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 4...
 15. The Collectors

  Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - Đề số 1 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - Đề số 1 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 5 năm học...
 16. The Collectors

  Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - Đề số 4 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - Đề số 4 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 5 năm học...
 17. The Collectors

  Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - Đề số 3 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - Đề số 3 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 5 trang bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 5 năm học...
 18. The Collectors

  Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - Đề số 2 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - Đề số 2 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 5 năm học...
 19. The Collectors

  Bộ 5 đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 6 năm học 2021 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 5 đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 6 năm học 2021 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 13 trang với 5 đề thi, mỗi đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Bộ 5 đề thi học kỳ 2...
 20. The Collectors

  Bộ 4 đề thi học kỳ 2 môn Vật lí lớp 7 năm học 2021 - THCS Gia Thụy - Hà Nội (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 4 đề thi học kỳ 2 môn Vật lí lớp 7 năm học 2021 - THCS Gia Thụy - Hà Nội (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 30 trang với 4 đề thi, mỗi đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết...
Back
Top