T

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, khoảng cách...

Câu hỏi: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, khoảng cách giữa 2 khe kết hợp là 1,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,5 m. Ánh sáng sử dụng gồm 3 bức xạ có bứơc sóng λ1=0,4μm, λ2=0,56μm và λ3=0,6μm. Bề rộng miền giao thoa là 4 cm, ở giữa là vân sáng trung tâm, số vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm quan sát được là
A. 5
B. 1
C. 2
D. 4
HD: Các khoảng vân i1​ = 0,4 mm; i2​ = 0,56 mm; i3​ = 0,6 mm
Khoảng vân của các vân sáng trùng màu vân trung tâm i123​ = 8,4 mm
=> Số vân sáng cùng màu vân trung tâm trên bề rộng miền giao thoa L = 4 cm = 40 mm là: N = 2 $\left[ \dfrac{L}{2i} \right]$ + 1 = 5
Đáp án A.
 

Quảng cáo

Top