Tìm vận tốc lớn nhất của vật đó

math

New Member
Bài toán
Một vỏ bán cầu cố định trên mặt phẳng ngang sao cho trục đối xứng có phương thẳng đứng. Từ miệng và bên trong của vỏ bán cầu người ta truyền cho một vật nhỏ một vận tốc v theo phương ngang. Tìm vận tốc lớn nhất của vật đó. Bỏ qua mọi ma sát.
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top