Bài tập Các định luật bảo toàn

Trong chuyển động bằng phản lực

Anh2k5

New Member
Trong chuyển động bằng phản lực
A. Nếu có một phần chuyển động theo một hướng thì phần còn lại phải đứng yên
B. Nếu có một phần chuyển động theo một hướng thì phần còn lại phải chuyển động cùng hướng
C. Nếu có một phần chuyển động theo một hướng thì phần còn lại phải chuyển động theo hướng ngược lại
D. Nếu có một phần chuyển động theo một hướng thì phần còn lại phải chuyển động theo hướng vuông góc
 
Tổng động lượng của một hệ không bảo toàn khi

Anh2k5

New Member
Tổng động lượng của một hệ không bảo toàn khi
A. Hệ chuyển động có ma sát
B. Tổng ngoại lực tác dụng lên hệ bằng không.
C. Hệ là gần đúng cô lập
D. Hệ cô lập.
 
Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 15 m. Vận tốc của vật khi động năng bằng hai lần thế...

Anh2k5

New Member
Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 15 m. Vận tốc của vật khi động năng bằng hai lần thế năng là:
A. $10\sqrt{2}$ m/s
B. 12 m/s
C. 11 m/s
D. 13 m/s
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng

Anh2k5

New Member
Chọn phát biểu đúng
Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng
A. không xác định.
B. bảo toàn.
C. không bảo toàn.
D. biến thiên.
 
Từ điểm M (có độ cao so với mặt đất bằng 0,8 m) ném lên một vật với vận tốc đầu có độ lớn...

Anh2k5

New Member
Từ điểm M (có độ cao so với mặt đất bằng 0,8 m) ném lên một vật với vận tốc đầu có độ lớn 2 m/s. Biết khối lượng của vật bằng 0,5 kg, lấy g = 10 m/s2​. Chọn gốc thế năng ở mặt đất. Cơ năng của vật bằng bao nhiêu?
 
Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 3,6m. Độ cao vật khi động năng băng hai lần thế năng...

Anh2k5

New Member
Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 3,6m. Độ cao vật khi động năng băng hai lần thế năng là:
A. 1,8 m
B. 1,2 m
C. 2,4 m
D. 0,9 m
 
Một vật có khối lượng m, nằm yên thì nó có thể có

Anh2k5

New Member
Bài toán
Một vật có khối lượng m, nằm yên thì nó có thể có:
A. vận tốc
B. động năng
C. động lượng
D. thế năng
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 3,6m. Độ cao vật khi động năng băng hai lần thế năng là...

Anh2k5

New Member
Bài toán
Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 3,6m. Độ cao vật khi động năng băng hai lần thế năng là:
A. 1,8 m
B. 1,2 m
C. 2,4 m
D. 0,9 m
 
Hai vật có khối lượng m1 = 2m2, chuyển động với vận tốc có độ lớn v1 = 2v2. Động lượng của hai...

Anh2k5

New Member
Bài toán
Hai vật có khối lượng m1​ = 2m2​, chuyển động với vận tốc có độ lớn v1​ = 2v2​. Động lượng của hai vật có quan hệ:
A. p1​ = 2p2​.
B. p1​ = p2​.
C. p1​ = 4p2​.
D. p2​ = 4p1​.
 
Ở độ cao 20m, một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu v0 = 10m/s. Lấy g =...

Anh2k5

New Member
Ở độ cao 20m, một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu v0​ = 10m/s. Lấy g = 10m/s2​. Bỏ qua sức cản không khí. Hãy tính độ cao mà ở đó thế năng bằng động năng của vật?
 

Tài liệu mới

Top