Ở độ cao 20m, một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu v0 = 10m/s. Lấy g =...

Anh2k5

New Member
Ở độ cao 20m, một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu v0​ = 10m/s. Lấy g = 10m/s2​. Bỏ qua sức cản không khí. Hãy tính độ cao mà ở đó thế năng bằng động năng của vật?
 

Chuyên mục

The Collectors

Moderator
Moderator
Ở độ cao 20m, một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu v0​ = 10m/s. Lấy g = 10m/s2​. Bỏ qua sức cản không khí. Hãy tính độ cao mà ở đó thế năng bằng động năng của vật?
Chọn gốc thế năng tại mặt đất.
Cơ năng ban đầu $W = mgh + \dfrac{1}{2}mv_0^2$.
Ở vị trí động năng bằng thế năng, cơ năng là $W = W_d + W_t = 2W_t = 2mgh'$.
Bảo toàn cơ năng ta có:
$$mgh + \dfrac{1}{2}mv_0^2= 2mgh'$$
Suy ra $h' = \dfrac{h}{2}+\dfrac{v_0^2}{4g}$
 

Quảng cáo

Top