Tìm vận tốc của hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần 3

Bài toán
Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k=100 N/m và quả cầu nhỏ có khối lượng 200g đang đứng yên, lò xo không biến dạng. Dùng quả câù B có khối lượng 50g bắn vào quả cầu A dọc theo trục lò xo với vận tốc có độ lớn 40m/s lúc t=0, va chạm giữa hai quả cầu là va chạm mềm. Hệ số ma sát giữa A và mặt phẳng đỡ là 0,01, lấy g =10. Vận tốc của hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần 3 kể từ khi t=o là
A. 75cm/s
B. 80cm/s
C. 77cm/s
D. 79cm/s
 

Quảng cáo

Top