Tìm số vân sáng dịch chuyển qua O trong 1s khi cho nguồn sáng dao động điều hòa

lvcat

Super Moderator
Super Moderator
Bài toán.
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc cho vân giao thoa trên màn E với khoảng vân đo được là $1,2mm$. Biết khe S cách mặt phẳng 2 khe $S_1,S_2$ một khoảng $d$ và mặt phẳng 2 khe $S_1,S_2$ cách màn E 1 khoảng $D=2d$. Nếu cho nguồn S dao động điều hòa theo quy luật $u=2,4\cos2\pi t(mm)$ (t đo bằng giây) theo phương song song với trục $Ox$ thì khi đặt mắt tại O sẽ thấy có bao nhiêu vân sáng dịch chuyển qua trong 1 giây?
A. 10
B. 18
C. 25
D. 24
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
Bài toán.
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc cho vân giao thoa trên màn E với khoảng vân đo được là $1,2mm$. Biết khe S cách mặt phẳng 2 khe $S_1,S_2$ một khoảng $d$ và mặt phẳng 2 khe $S_1,S_2$ cách màn E 1 khoảng $D=2d$. Nếu cho nguồn S dao động điều hòa theo quy luật $u=2,4\cos2\pi t(mm)$ (t đo bằng giây) theo phương song song với trục $Ox$ thì khi đặt mắt tại O sẽ thấy có bao nhiêu vân sáng dịch chuyển qua trong 1 giây?
A. 10
B. 18
C. 25
D. 24
Trùng rồi lvcat:
Xem ở đây:
http://vatliphothong.vn/t/1011/
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top