Tìm bước sóng khi nhúng tụ vào điện môi có hằng số điện môi băng 2

lvcat

Super Moderator
Super Moderator
Bài toán.
Mạch dao động cuộn dây và tụ điện phẳng không khí thì bước sóng điện từ cộng hưởng với mạch là $60m$. Nếu nhúng $\dfrac{1}{3}$ điện tích các bản tụ ngập vào trong điện môi lỏng có hằng số điện môi bằng $2$ thì bước sóng điện từ cộng hưởng với mạch là:
A. $60m$
B. $73,5m$
C. $69,3m$
D. $6,6km$
 

tkvatliphothong

Well-Known Member
Bài toán.
Mạch dao động cuộn dây và tụ điện phẳng không khí thì bước sóng điện từ cộng hưởng với mạch là $60m$. Nếu nhúng $\dfrac{1}{3}$ điện tích các bản tụ ngập vào trong điện môi lỏng có hằng số điện môi bằng $2$ thì bước sóng điện từ cộng hưởng với mạch là:
A. $60m$
B. $73,5m$
C. $69,3m$
D. $6,6km$
Lời giải
•$C_o=\dfrac{e.S}{k.4\pi.d} \Rightarrow \begin{cases} C_1=\dfrac{2}{3}C_o \\ C_2=\dfrac{2}{3}C_o \end{cases}$
•Mà $C_1 // C_2 \Rightarrow C=C_1+C_2=\dfrac{4}{3}C_o \Rightarrow \lambda'=\sqrt{\dfrac{4}{3}}\lambda=69,3(m)$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán.
Mạch dao động cuộn dây và tụ điện phẳng không khí thì bước sóng điện từ cộng hưởng với mạch là $60m$. Nếu nhúng $\dfrac{1}{3}$ điện tích các bản tụ ngập vào trong điện môi lỏng có hằng số điện môi bằng $2$ thì bước sóng điện từ cộng hưởng với mạch là:
A. $60m$
B. $73,5m$
C. $69,3m$
D. $6,6km$
Bài giải hình như có vấn đề. Mình giải lại nhé Tk
Lời Giải:
Khi nhúng $\dfrac{1}{3}$ tụ vào chất lỏng thì ta sẽ có 2 tụ $C_1; \ C_2 $ mắc nối tiếp. Với $\begin{cases} C_1 = \dfrac{3}{2}C_0 \\ C_2 = 6.C_0 \end{cases} \Rightarrow C_b = 1,2C_0 \ \\ \Rightarrow \lambda' =\lambda.\sqrt{1,2} = 65,72 (m) $

Không có đáp án !!!
( Bài này giống như bài trong đề chuyên nguyễn huệ - lần 2 - 2013 )
 

tkvatliphothong

Well-Known Member
Bài giải hình như có vấn đề. Mình giải lại nhé Tk
Lời Giải:
Khi nhúng $\dfrac{1}{3}$ tụ vào chất lỏng thì ta sẽ có 2 tụ $C_1; \ C_2 $ mắc nối tiếp. Với $\begin{cases} C_1 = \dfrac{3}{2}C_0 \\ C_2 = 6.C_0 \end{cases} \Rightarrow C_b = 1,2C_0 \ \\ \Rightarrow \lambda' =\lambda.\sqrt{1,2} = 65,72 (m) $

Không có đáp án !!!
( Bài này giống như bài trong đề chuyên nguyễn huệ - lần 2 - 2013 )
Mắc song song cậu à
 

Quảng cáo

Top