Quang phổ của mặt trời thu được trên Trái đất là loại quang phổ nào

lvcat

Super Moderator
Super Moderator
Theo SGK vật lí 12 trang 202 - Quang phổ của ÁNH SÁNG TRẮNG do Mặt trời phát ra là quang phổ liên tục. Tuy nhên với câu hỏi "Quang phổ của mặt trời thu được trên Trái đất là loại quang phổ nào." thì em đọc trên mạng có rất nhiều ý kiến trái chiều, mong mọi người cho ý kiến về vấn đề này.
 

Chuyên mục

Tăng Hải Tuân

Well-Known Member
Administrator
lvcat đã viết:
Theo SGK vật lí 12 trang 202 - Quang phổ của ÁNH SÁNG TRẮNG do Mặt trời phát ra là quang phổ liên tục. Tuy nhên với câu hỏi "Quang phổ của mặt trời thu được trên Trái đất là loại quang phổ nào." thì em đọc trên mạng có rất nhiều ý kiến trái chiều, mong mọi người cho ý kiến về vấn đề này.
Theo SGK vật lí 12 trang 202 - Quang phổ của ÁNH SÁNG TRẮNG do Mặt trời phát ra là quang phổ liên tục. Ánh sáng mặt trời thu được trên Trái Đất là ánh sáng do Mặt Trời phát ra và đã đi qua lớp khí quyển của Trái Đất.
Vậy quang phổ của Mặt Trời thu được trên Trái Đất là quang phổ vạch hấp thụ.
Đi thi cứ chọn thế là ok em ;)
 
Theo SGK vật lí 12 trang 202 - Quang phổ của ÁNH SÁNG TRẮNG do Mặt trời phát ra là quang phổ liên tục. Ánh sáng mặt trời thu được trên Trái Đất là ánh sáng do Mặt Trời phát ra và đã đi qua lớp khí quyển của Trái Đất.
Vậy quang phổ của Mặt Trời thu được trên Trái Đất là quang phổ vạch hấp thụ.
Đi thi cứ chọn thế là ok em ;)

Đây là 1 câu trong Chuyên ĐHV lần 2.

Bài toán. Quang phổ mặt trời quan sát được ở mặt đất là :
A. Quang phổ vạch phát xạ
B. Quang phổ liên tục xen kẽ là quang phổ vạch phát xạ
C. Quang phổ vạch hấp thụ
D. Quang phổ liên tục.

Nhanh tay mình làm ngay D. Không ngờ về xem trên mạng người thì bảo Quang phổ Vạch Hấp thụ, người bảo quang phổ vạch phát xạ
 

kiemro721119

Đỗ Kiêm Tùng
Super Moderator
Phải mình thì mình cũng chọn liên tục, mong là thi đh không có mấy câu kiểu này, có rồi lại tranh cãi
Nhưng chính xác là vậy mà. Không tranh cãi gì đâu bạn. Hai câu hỏi "Quang phổ do mặt trời phát ra" và "Quang phổ của mặt trời thu được trên trái đất" hoàn toán khác nhau.
 

Quảng cáo

Top