T

Nguyên tắc làm mềm nước cứng là

Câu hỏi: Nguyên tắc làm mềm nước cứng là
A. Cho nước cứng đi qua chất trao đổi cation, các ion $M{{g}^{2+}},C{{a}^{2+}}$ sẽ bị hấp thụ và được trao đổi ion ${{H}^{+}}$ hoặc $N{{a}^{+}}.$
B. Dùng dung dịch Na3​PO4​, Na2​CO3​,… lọc bỏ kết tủa, ta thu được nước mềm.
C. Làm giảm nồng độ ion $M{{g}^{2+}},C{{a}^{2+}}$ trong nước cứng bằng phương pháp hóa học hoặc phương pháp trao đổi ion.
D. Dùng dung dịch Ca(OH)2​, lọc bỏ kết tủa, ta thu được nước mềm.
Đáp án C.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp zix.vn nhé!!!
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Back
Top