Nếu tần số trong mạch là $f = 2f_1$ thì cảm kháng bằng bao nhiêu lần dung kháng

huyphuongars

New Member
Bài toán
Một mạch điện R-L-C mắc nối tiếp biết dung kháng gấp 3 lần cảm kháng ở tần số $f_1$. Nếu tần số trong mạch là $f = 2f_1$ thì cảm kháng bằng bao nhiêu lần dung kháng.
A. 0.5
B. 0.75
C. 2.67
D. 1.33
 

kiemro721119

Đỗ Kiêm Tùng
Super Moderator
Bài toán
Một mạch điện R-L-C mắc nối tiếp biết dung kháng gấp 3 lần cảm kháng ở tần số f1. nếu tần số trong mạch là f = 2f1 thì cảm kháng bằng ..... lần dung kháng.
A. 0.5
B. 0.75
C. 2.67
D. 1.33

Ban đầu:
\[ Z_C=\dfrac{1}{C.w}=3.Lw=3.Z_L \]
Sau đó:
\[ \begin{cases} Z_L'=2Z_L \\ Z_C'=\dfrac{1}{2}Z_C \end{cases} \]
Suy ra:
\[ Z_L'=2Z_L=\dfrac{2}{3}Z_C=\dfrac{2}{3}.2Z_C'=\dfrac{4}{3}Z_C' \]
CHọn D
 

Quảng cáo

Top