Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi mặt cầu tâm S qua A và B là

Demonhk

Active Member
Bài toán
Sóng ( A,Bcùng phía so với S. AB=100m). Điểm M là trung điểm của AB và cách S là 70m có mức cường độ âm là 40dB. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s và cho rằng môi trường không hấp thụ âm. Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi mặt cầu tâm S qua A và B là
A. $207,910^{-6}$J
B. $207,9 mJ$
C. $20,7mJ$
D. $2.0710^{-6}$J
 

Oneyearofhope

National Economics University
Bài toán
Sóng ( A,Bcùng phía so với S. AB=100m). Điểm M là trung điểm của AB và cách S là 70m có mức cường độ âm là 40dB. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s và cho rằng môi trường không hấp thụ âm . Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi mặt cầu tâm S qua A và B là
A. 207,9$10^{-6}$J
B. 207,9 mJ
C. 20,7mJ
D. 2.07$10^{-6}$J
Lời giải

$$I_{M}=10^{-8}\left(\dfrac{w}{m^2}\right)$$
$$\Rightarrow P=I_{M}4\pi MS^{2}=10^{-8}4\pi 70^{2}=1,96\pi. 10^{-4}\left(W\right)$$
Sóng truyền từ A đến B: $\Delta _{t}=\dfrac{AB}{V}=\dfrac{100}{340}=\dfrac{5}{17}\left(s\right)$
$$\Rightarrow E=P.\Delta _{t}=1,96\pi. 10^{-4}\dfrac{5}{17}\approx 1,8.10^{-4}\left(J\right)$$
 

Demonhk

Active Member
Lời giải

$$I_{M}=10^{-8}(w/m^{2})$$
$$\Rightarrow P=I_{M}4\pi MS^{2}=10^{-8}4\pi 70^{2}=1,96\pi .10^{-4}(W)$$
Sóng truyền từ A đến B: $\Delta _{t}=\dfrac{AB}{V}=\dfrac{100}{340}=\dfrac{5}{17}(s)$
$$\Rightarrow E=P.\Delta _{t}=1,96\pi .10^{-4}\dfrac{5}{17}\approx 1,8.10^{-4}(J)$$
Yêu cầu của đề mình gõ thiếu. "" Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S qua A và B là "". Bạn xem lại dùm mình cái
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top