Mạch RLC

nohoneynolife

New Member
Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, R thay đổi được. Cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm L và điện trở r, tụ điện có điện dung C. Hiệu điện thế 2 đầu mạch u=(U.căn 2) cos(100pi.t). Thay đổi R thấy R=100 thì công suất trên biến trở đạt cực đại và lúc đó tổng trở của mạch chia hết cho 80. Hệ số công suất của mạch khi đó?
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top