Khi dao động âm tần có tần số 1000 Hz thực hiện được một dao động toàn phần thì dao động cao tần

lina

Member
Bài toán
Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta thường sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ của sóng điện từ cao tần ( gọi là sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của của dao động âm tần. Biết tần số của sóng mang là 800 kHz. Khi dao động âm tần có tần số 1000 Hz thực hiện được một dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện số dao động toàn phần là
A. 800
B. 625
C. 1000
D. 1600
 
Bài toán
Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta thường sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ của sóng điện từ cao tần ( gọi là sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của của dao động âm tần. Biết tần số của sóng mang là 800 kHz. Khi dao động âm tần có tần số 1000 Hz thực hiện được một dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện số dao động toàn phần là
A. 800
B. 625
C. 1000
D. 1600
Thời gian để dao động âm tần thực hiện được một dao động toàn phần: $T_A=\dfrac{1}{f_A} = 10^{-3}$ s.
Thời gian để dao động cao tần thực hiện được một dao động toàn phần $T_C=\dfrac{1}{T_C} = 0,125.10^{-3}$ s. Số dao động toàn phần của dao động cao tần khi dao động âm tần thực hiên được một dao động toàn phần: $N=\dfrac{T_A}{T_C} = 800$.
P/s: Lần sau gõ công thức cho đúng nhé.
Đã sửa.
HBD.
 
Thời gian để dao động âm tần thực hiện được một dao động toàn phần: $T_A=\dfrac{1}{f_A} = 10^{-3}$ s.
Thời gian để dao động cao tần thực hiện được một dao động toàn phần $T_C=\dfrac{1}{T_C} = 0,125.10^{-3}$ s. Số dao động toàn phần của dao động cao tần khi dao động âm tần thực hiên được một dao động toàn phần: $N=\dfrac{T_A}{T_C} = 800$.
P/s: Lần sau gõ công thức cho đúng nhé.
Đã sửa.
HBD.

Cho mình hỏi dùng tỉ lệ đó có dùng cho tất cả trường hợp được không vậy
 
Thời gian để dao động âm tần thực hiện được một dao động toàn phần: $T_A=\dfrac{1}{f_A} = 10^{-3}$ s.
Thời gian để dao động cao tần thực hiện được một dao động toàn phần $T_C=\dfrac{1}{T_C} = 0,125.10^{-3}$ s. Số dao động toàn phần của dao động cao tần khi dao động âm tần thực hiên được một dao động toàn phần: $N=\dfrac{T_A}{T_C} = 800$.
P/s: Lần sau gõ công thức cho đúng nhé.
Đã sửa.
HBD.
Thay số tính toán cũng sai kìa :nosebleed:
 

Quảng cáo

Back
Top