Hiệu điện thế cực đại hai bản mỗi tụ điện khi K đóng là

Bài toán
Mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và hai tụ điện $C_1, C_2$ trong đó $C_1$ mắc song song với $C_2$ qua một khóa K. Biết $L = 1mH ; C_1 = C_2 = 2 \mu F$. Lúc đầu khóa K mở và tụ $C_2$ không tích điện, trong mạch LC1 có động điện từ với cường độ cực đại qua cuộn dây là $I_0 = 0,1A$. Vào thời điểm dòng điện có cường độ i = 0,08A người ta đóng khóa K, trong mạch LC1C2 vẫn có dao động điện từ. Hiệu điện thế cực đại hai bản mỗi tụ điện khi K đóng là
A. 0,72V
B. 1,44V
C. 2,16V
D. 2,88V

Ai giải chi tiết hoặc cách tư duy hộ mình dạng này cái :)
 

Thảo Bùi

Active Member
Câu 36. Mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và hai tụ điện C1, C2 trong đó C1 mắc song song với C2 qua một khóa K. Biết L = 1mH ; C1 = C2 = 2μF. Lúc đầu khóa K mở và tụ C2 không tích điện, trong mạch LC1 có động điện từ với cường độ cực đại qua cuộn dây là I0 = 0,1A. Vào thời điểm dòng điện có cường độ i = 0,08A người ta đóng khóa K, trong mạch LC1C2 vẫn có dao động điện từ. Hiệu điện thế cực đại hai bản mỗi tụ điện khi K đóng là

A. 0,72V B. 1,44V C. 2,16V D. 2,88V

Ai giải chi tiết hoặc cách tư duy hộ mình dạng này cái :)
Bài này nhìn vậy nhưng cực kì phức tạp bạn ạ, nó thuộc chương trình của chuyên Lý nên thi đại học cũng không cho dạng phức tạp đánh đố học sinh phổ thông thế này đâu!
 

tung113311

Active Member
Câu 36. Mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và hai tụ điện C1, C2 trong đó C1 mắc song song với C2 qua một khóa K. Biết L = 1mH ; C1 = C2 = 2μF. Lúc đầu khóa K mở và tụ C2 không tích điện, trong mạch LC1 có động điện từ với cường độ cực đại qua cuộn dây là I0 = 0,1A. Vào thời điểm dòng điện có cường độ i = 0,08A người ta đóng khóa K, trong mạch LC1C2 vẫn có dao động điện từ. Hiệu điện thế cực đại hai bản mỗi tụ điện khi K đóng là

A. 0,72V B. 1,44V C. 2,16V D. 2,88V

Ai giải chi tiết hoặc cách tư duy hộ mình dạng này cái :)
$W_{C_1}+W_L=W \Rightarrow W_{C_1}$
$\dfrac{C_1+C_2}{2}.U_o^{'2}=W_{C_1}$
Cậu thử tính xem có đáp án không =))
 

proboyhinhvip

Well-Known Member
Bài toán
Mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và hai tụ điện $C_1, C_2$ trong đó $C_1$ mắc song song với $C_2$ qua một khóa K. Biết $L = 1mH ; C_1 = C_2 = 2 \mu F$. Lúc đầu khóa K mở và tụ $C_2$ không tích điện, trong mạch LC1 có động điện từ với cường độ cực đại qua cuộn dây là $I_0 = 0,1A$. Vào thời điểm dòng điện có cường độ i = 0,08A người ta đóng khóa K, trong mạch LC1C2 vẫn có dao động điện từ. Hiệu điện thế cực đại hai bản mỗi tụ điện khi K đóng là
A. 0,72V
B. 1,44V
C. 2,16V
D. 2,88V

Ai giải chi tiết hoặc cách tư duy hộ mình dạng này cái :)
Mình làm thế này chẳng biết sai ở đâu nữa :(
Ban đầu mạch dao động gồm tụ $C_1$ và cuộn cảm $L$. Ta có:

$\dfrac{1}{2}LI_o^2=\dfrac{1}{2}C_1u^2+\dfrac{1}{2}Li^2$
$\Rightarrow u=\dfrac{3\sqrt{5}}{5}\left(V \right)$
Lúc này khi đóng khóa K thì tụ $C_2$ cũng sẽ có hiệu điện thế tức thời là $u$ (do 2 tụ mắc song song) nên sau đó ta có:

$\dfrac{1}{2}Li^2+\dfrac{1}{2}\left(C_1+C_2\right)u^2=\dfrac{1}{2}\left(C_1+C_2\right)U_o^2$
$\Rightarrow U_o=\sqrt{3,4}\simeq 1,844\left(V \right)\left(?\right)$
 

tiểu yết

New Member
Mình làm thế này chẳng biết sai ở đâu nữa :(
Ban đầu mạch dao động gồm tụ $C_1$ và cuộn cảm $L$. Ta có:

$\dfrac{1}{2}LI_o^2=\dfrac{1}{2}C_1u^2+\dfrac{1}{2}Li^2$
$\Rightarrow u=\dfrac{3\sqrt{5}}{5}\left(V \right)$
Lúc này khi đóng khóa K thì tụ $C_2$ cũng sẽ có hiệu điện thế tức thời là $u$ (do 2 tụ mắc song song) nên sau đó ta có:

$\dfrac{1}{2}Li^2+\dfrac{1}{2}\left(C_1+C_2\right)u^2=\dfrac{1}{2}\left(C_1+C_2\right)U_o^2$
$\Rightarrow U_o=\sqrt{3,4}\simeq 1,844\left(V \right)\left(?\right)$

Bạn ơi, p án là 1,432 c. Mình cũng không biết làm :)
 

proboyhinhvip

Well-Known Member
Bạn ơi, p án là 1,432 c. Mình cũng không biết làm :)
Hi mới hỏi thằng bạn nó chỉ cho cách làm nhưng mà nó không tham gia diễn đàn nên gõ lại cho mọi người tham khảo :P
Xác định được tại thời điểm $i=0,08A$ thì: $q=\dfrac{6\sqrt{5}}{5}\mu C$
Sau đó khi đóng khóa K thì:
$Q_o=\sqrt{q^2+\dfrac{i^2}{\omega ^2 }}=\dfrac{2\sqrt{205}}{5}\left(C \right)$
$\Rightarrow U_O=\dfrac{Q_o}{C_1+C_2}=1,4318\left(V \right)$
 

Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top